ผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผัก by Mind Map: ผัก

1. ตามฤดูที่ปลูก

1.1. ร้อน

1.1.1. กระเจียบเขียว

1.1.1.1. รูปภาพ

1.1.2. ข้าวโพดหวาน

1.1.2.1. รูปภาพ

1.1.3. ผักตระกูลแตง

1.1.3.1. รูปภาพ

1.2. ฝน

1.2.1. ถั่วฝักยาว

1.2.1.1. รูปภาพ

1.2.2. ผักตระกูลมะเขือ

1.2.2.1. รูปภาพ

1.2.3. ผักตระกูลแตง

1.3. หนาว

1.3.1. กะหล่ำดอก

1.3.1.1. รูปภาพ

1.3.2. กะหล่ำปรี

1.3.2.1. รูปภาพ

1.3.3. กระเทียม

1.3.3.1. รูปภาพ

1.3.4. แครอท

1.3.4.1. รูปภาพ

1.3.5. บล็อกโคลี่

1.3.5.1. รูปภาพ

1.3.6. ผักกาดเขียวปลี

1.3.6.1. รูปภาพ

1.3.7. ผักกาดหัว

1.3.7.1. รูปภาพ

1.3.8. ผักกาดหอม

1.3.8.1. รูปภาพ

1.3.9. มันฝรั่ง

1.3.9.1. รูปภาพ

1.3.10. หอมหัวใหญ่

1.3.10.1. รูปภาพ

2. จำแนกตามพฤษศาสตร์

2.1. มะเขือ

2.1.1. พริก

2.1.2. พริกยักษ์

2.1.3. พริกหวาน

2.1.4. มะเขือ

2.1.5. มะเขือเทศ

2.1.6. มะแว้ง

2.2. ถั่ว

2.2.1. แค

2.2.2. ชะอม

2.2.3. กระถิน

2.2.4. ถั่วแขก

2.2.5. ถั่วฟักยาว

2.2.6. ถั่วลัดเตา

2.2.7. มันแกว

2.2.8. โสน

2.3. อื่นๆ

2.3.1. ข้าวโพดหวาน

2.3.2. คื่นฉ่าย

2.3.3. เครื่องเทศ

2.3.4. ผักบุ้งจีน

2.3.5. ผักชี

2.3.6. สมุนไพร

2.4. กะหล่ำ

2.4.1. กะหล่ำดอก

2.4.2. กะหล่ำดาว

2.4.3. กะหล่ำปลี

2.4.4. กวงตุ๋ง

2.4.5. คะน้า

2.4.6. ผักกาดขาวปลี

2.4.7. ผักกาดเขียวปลี

2.4.8. ผักกาดหัว

2.4.9. บล็อกโคลี่

3. จำแนกตามส่วนที่ใช้บริโภค

3.1. ราก

3.1.1. แก้ว

3.1.2. แขนง

3.2. ลำต้น

3.2.1. ลำต้นอ่อน

3.2.2. ใต้ดิน

3.3. ดอก

3.3.1. อ่อน

3.3.1.1. กะหล่ำดอก

3.3.2. แก่

3.3.2.1. โสน

3.4. ใบ

3.4.1. หอม

3.4.1.1. กระเทียม

3.4.1.2. หอมแดง

3.4.1.3. หอมแขก

3.4.1.4. หอมหัวใหญ่

3.4.2. กว้าง

3.4.2.1. กะหล่ำปลี

3.4.2.2. ปวยเหรง

3.4.2.3. คะน้า

3.4.2.4. ผักกาดขาวปลี

3.5. ราก

3.5.1. รากแก้ว

3.5.1.1. แครอท

3.5.1.2. เทอร์นิพ

3.5.1.3. มันเทศ

3.5.1.4. ผักกาดหัว

3.5.2. รากแขนง

3.5.3. หน่อไม้ฝรั่ง

3.6. ลำต้น

3.6.1. ลำต้นเหนือดิน

3.6.1.1. กะหล่ำปม

3.6.2. ลำต้นใต้ดิน

3.6.2.1. ขิง

3.6.2.2. ข่า

3.6.2.3. เผือก

3.6.2.4. มันฝรั่ง

3.6.2.5. มันมือเสือ

3.6.2.6. หน่อไม้

3.7. ผล

3.7.1. ผลอ่อน

3.7.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

3.7.1.2. ข้าวโผดฝักอ่อน

3.7.1.3. แตงกวา

3.7.1.4. ถั่วฝักยาว

3.7.1.5. ถั่วลันเตา

3.7.1.6. บวบเหลี่ยม

3.7.1.7. มะเขือ

3.7.1.8. มะระ

3.7.2. ผลแก่

3.7.2.1. ตระกูลแตง

3.7.2.1.1. แตงเทศ

3.7.2.1.2. แตงโม

3.7.2.1.3. ฟักทอง

3.7.2.2. ผักตระกูลมะเขือ

3.7.2.2.1. พริก

3.7.2.2.2. มะเขือเทศ