การจำแนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ by Mind Map: การจำแนกประเภทของผักออกเป็นประเภทต่างๆ

1. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. ตระกูลกะหล่ำ

1.1.1. กะหล่ำดาว

1.1.2. กะหล่ำดอก

1.1.3. กะหล่ำปลี

1.1.4. บล็อกโคลี่

1.1.5. ผักกาดหัว

1.1.6. ผักกาดเขียวปลี

1.1.7. ผักกาดขาวปลี

1.1.8. คะน้า

1.1.9. กวางตุ้ง

1.2. ตระกูลแตง

1.2.1. แตงกวา

1.2.2. แตงเทศ

1.2.3. แตงโม

1.2.4. ตำลึง

1.2.5. บวบเหลี่ยม

1.2.6. บวบหอม

1.2.7. น้ำเต้า

1.2.8. ฟักทอง

1.2.9. มะระ

1.3. ตระกูลถั่ว

1.3.1. กระถิน

1.3.2. แค

1.3.3. ชะอม

1.3.4. ถั่วแขก

1.3.5. ถั่วฝักยาว

1.3.6. ถั่วลันเตา

1.3.7. มันแกว

1.3.8. โสน

1.4. ตระกูลมะเขือ

1.4.1. พริก

1.4.2. พริกยักษ์

1.4.3. พริกหวาน

1.4.4. มะเขือ

1.4.5. มะเขือเทศ

1.4.6. มะแว้ง

1.5. ตระกูลอื่นๆ

1.5.1. ข้าวโพดหวาน

1.5.2. ขึ้นฉ่าย

1.5.3. เครื่องเทศ

1.5.4. ผักกาดหอม

1.5.5. ผักชี

1.5.6. ผักบุ้งจีน

1.5.7. สมุนไพร

2. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. - รากแก้ว ได้แก่ แครอท เทอร์นิพ ผักกาดหัว

2.1.2. - รากแขนง ได้แก่ มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. - ลำต้นเหนือดิน ได้แก่ กะหล่ าปม หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. - ลำต้นใต้ดิน ได้แก่ ขิง ข่า เผือก มันฝรั่ง มันมือเสือ หน่อไม้

2.3. ใบ

2.3.1. - ตระกูลหอม ได้แก่ กระเทียม กระเทียมต้น หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่

2.3.2. - กลุ่มใบกว้าง ได้แก่ กะหล่ำาปลี คะน้า ปวยเล้ง ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม

2.4. ดอก

2.4.1. - ตาดอกอ่อน ได้แก่ กะหล่ำาดอก บล็อกโคลี่

2.4.2. - ดอกแก ได้แก่ แค โสน

2.5. ผล

2.5.1. - ผลอ่อน ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา บวบ เหลี่ยม มะเขือ มะระ

2.5.2. - ผลแก่ ได้แก่ ตระกูลแตง เช่น แตงเทศ แตงโม ฟักทอง ผักตระกูลมะเขือ ได้แก่ พริก มะเขือเทศ

3. จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ผักฤดูหนาว

3.1.1. กระหล่ำดอก

3.1.2. กะหล่ำปลี

3.1.3. กระเทียม

3.1.4. แครอท

3.1.5. บล็อกโคลี่

3.1.6. ผักกาดเขียวปลี

3.1.7. ผักกาดหัว

3.1.8. ผักกาดหอม

3.1.9. มันฝรั่ง

3.1.10. หอมหัวใหญ่

3.2. ผักฤดูร้อน

3.2.1. กระเจี๊ยบ

3.2.2. เขียว

3.2.3. ข้าวโพดหวาน

3.2.4. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

3.2.5. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์ พริกหวาน

3.2.6. ผักตระกูลถั่ว ยกเว้น ถั่วลันเตา

3.3. ผักฤดูฝน

3.3.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ

3.3.2. ผักตระกูลมะเขือ

3.3.3. ถั่วฝักยาว