จำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ by Mind Map: จำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1. ตระกูลอื่นๆ

1.1. ข้าวโพดหวาน

1.2. ขึ้นฉ่าย

1.3. เครื่องเทศ

1.4. ผักกาดหอม

1.5. ผักชี

1.6. ผักบุ้งจีน

1.7. สมุนไพร

2. กระกูลมะเขือ

2.1. พริก

2.2. พริกยักษ์

2.3. พริกหวาน

2.4. มะเขือ

2.5. มะเขือเทศ

2.6. มะแว้ง

3. ตระกูลแตง

3.1. แตงกวา

3.2. แตงเทศ

3.3. แตงโม

3.4. ตำลึง

3.5. บวบเหลี่ยม

3.6. บวบหอม

3.7. น้ำเต้า

3.8. ฟักทอง

3.9. มะระ

4. ตระกุลกะหล่ำ

4.1. กะหล่ำดาว

4.2. กะหล่ำดอก

4.3. กะหล่ำปลี

4.4. กวางตุ้ง

4.5. คะน้า

4.6. ผักกาดขาวปลี

4.7. ผักกาดเขียวปลี

4.8. ผักกาดหัว

4.9. บล็อกโคลี่

5. ตะกูลถั่ว

5.1. กระถิน

5.2. แค

5.3. ชะอม

5.4. ถั่วแขก

5.5. ถั่วฝักยาว

5.6. ถั่วลั่นเตา

5.7. มันแกว

5.8. โสน