Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LAB 6 by Mind Map: LAB 6

1. ส่วนประกอบสำหรับทำแกงเลียงกุ้ง

1.1. เครื่องมือ

1.1.1. หม้อ

1.1.2. ครก

1.2. วัตถุดิบ

1.2.1. ฟักทอง

1.2.2. ข้าวโพดอ่อน

1.2.3. บวบ

1.2.4. เห็ดฝาง

1.2.5. ถั่วฝักยาว

1.2.6. แตงโมอ่อน

1.2.7. ใบแมงลัก

1.2.8. กระชาย

1.2.9. พริกไทย

1.2.10. หอมแดงไทย

1.2.11. กะปิย่าง

1.2.12. กุ้งแห้งป่น

1.2.13. พริกขี้หนู

1.2.14. น้ำปลา

1.2.15. น้ำตาลทราย

1.2.16. น้ำ

1.2.17. กุ้ง

2. จำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

2.1. ตระกูลกระหล่ำ

2.1.1. กระหล่ำดาว

2.1.2. กระหล่ำดอก

2.1.3. กระหล่ำปลี

2.1.4. กวางตุ้ง

2.1.5. คะน้า

2.1.6. ผักกาดขาวปลี

2.1.7. ผักกาดเขียวปลี

2.1.8. ผักกาดหัว

2.1.9. บล็อกโคลี่

2.2. ตระกูลแตง

2.2.1. แตงกวา

2.2.2. แตงเทศ

2.2.3. แตงโม

2.2.4. ตำลึง

2.2.5. บวบเหลี่ยม

2.2.6. บวบหอม

2.2.7. น้ำเต้า

2.2.8. ฟักทอง

2.2.9. มะระ

2.3. ตระกูลถั่ว

2.3.1. กระถิน

2.3.2. แค

2.3.3. ชะอม

2.3.4. ถั่วแขก

2.3.5. ถั่วฝักยาว

2.3.6. ถั่วลันเตา

2.3.7. มันแกว

2.3.8. โสน

2.4. ตระกูลมะเขือ

2.4.1. พริก

2.4.2. พริกยักษ์

2.4.3. พริกหวาน

2.4.4. มะเขือ

2.4.5. มะเขือเทศ

2.4.6. มะแว้ง

2.5. ตระกูลอื่นๆ

2.5.1. ข้าวโพดหวาน

2.5.2. ขึ้นฉ่าย

2.5.3. เครื่องเทศ

2.5.4. ผักกาดหอม

2.5.5. ผักชี

2.5.6. ผักบุ้งจีน

3. จำแนกตามส่วนที่ใช้บริโภค

3.1. ราก

3.1.1. รากแก้ว

3.1.1.1. แครอท

3.1.1.2. เทอร์นิพ

3.1.1.3. ผักกาดหัว

3.1.2. รากแขนง

3.1.2.1. มันเทศ

3.2. ลำต้น

3.2.1. ลำต้นเหนือดิน

3.2.1.1. กระหล่ำปม

3.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

3.2.2. ลำต้นใต้ดิน

3.2.2.1. ขิง

3.2.2.2. ข่า

3.2.2.3. เผือก

3.2.2.4. มันฝรั่ง

3.2.2.5. มันมือเสือ

3.2.2.6. หน่อไม้

3.3. ใบ

3.3.1. ตระกูลหอม

3.3.1.1. กระเทียม

3.3.1.2. กระเทียมต้น

3.3.1.3. หอมแดง

3.3.1.4. หอมแบ่ง

3.3.1.5. หอมหัวใหญ่

3.3.2. กลุ่มใบกว้าง

3.3.2.1. กระหล่ำปลี

3.3.2.2. คะน้า

3.3.2.3. ปวยเล้ง

3.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

3.3.2.5. ผักกาดหอม

3.4. ดอก

3.4.1. ตาดอกอ่อน

3.4.1.1. กะหล่ำดอก

3.4.1.2. บล็อกโคลี่

3.4.2. ดอกแก่

3.4.2.1. แค

3.4.2.2. โสน

3.5. ผล

3.5.1. ผลอ่อน

3.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

3.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

3.5.1.3. แตงกวา

3.5.1.4. ถั่วฝักยาว

3.5.1.5. ถั่วลันเตา

3.5.1.6. บวบเหลี่ยม

3.5.1.7. มะเขือ

3.5.1.8. มะระ

3.5.2. ผลแก่

3.5.2.1. ตระกูลแตง

3.5.2.1.1. แตงเทศ

3.5.2.1.2. แตงโม

3.5.2.1.3. ฟักทอง

3.5.2.2. ตระกูลมะเขือ

3.5.2.2.1. พริก

3.5.2.2.2. มะเขือเทศ

4. จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

4.1. ฤดูหนาว

4.1.1. ตุลาคม-มกราคม

4.2. ฤดูฝน

4.2.1. มิถุนายน-กันยายน

4.3. ฤดูร้อน

4.3.1. กุมภาพันธ์-พฤษภาคม