Інформаційні системи бухгалтерського обліку: оцінка, перспективи, проблеми впровадження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні системи бухгалтерського обліку: оцінка, перспективи, проблеми впровадження by Mind Map: Інформаційні системи бухгалтерського обліку: оцінка, перспективи, проблеми впровадження

1. Засновники

1.1. М.Т. Барановський

1.2. М.Т. Білуха

1.3. Ф.Ф. Бутинець

1.4. С.В. Івахненков

1.5. Г.Г. Юрейцев

1.6. Ю.А. Кузьмінський

1.7. Ю.І. Осадчий

1.8. М.Г. Чумаченко

2. Мета

2.1. вивчення особливостей впровадження та експлуатації інформаційних систем бухгалтерського обліку, а також визначення їх місця та ролі в системі управління.

3. Позитивний результат впровадження інформаційної системи на підприємстві

3.1. впорядкування бухгалтерського обліку

3.2. збільшення кількості інформації, що надходить з даних бухгалтерського обліку

3.3. зниженння кількості бухгалтерських помилок; підвищення оперативності обліку

4. Переваги, які отримує підприємство від впровадження облікових систем

4.1. економію оборотних засобів

4.2. зниження виробничого браку

4.3. скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат

4.4. зростання ефективності виробничих потужностей

4.5. зниження транспортних витрат

4.6. зниження страхових запасів на складах

4.7. зменшення витрат часу на здійснення господарських операцій

5. Негативні фактори, що роблять використання інформаційних систем бухгалтерського обліку нераціональним

5.1. використання багаторівневої технологи проектування, кожна стадія якої виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації

5.2. тривале  проектування   систем і  планова довготривала   експлуатація  з   мінімальними змінами

5.3. домінування   не   комп'ютеризованих   функцій  інформаційних систем через   технічну неможливість або економічну неефективність комп'ютеризації функцій управління, що не забезпечують прямого доступу працівників до інформації

5.4. надмірно централізована обробка інформації

5.5. роздільне функціонування систем інформаційного забезпечення в галузях виробничої, маркетингової, організаційної, фінансової, кадрової, бухгалтерської діяльності підприємства

6. Серед пакетів прикладним програм найбільшої популярності у користувачів набула програма «1С: Бухгалтерія»

6.1. Програма побудована з урахуванням особливостей обліку в Україні на базі Національний Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має всі характеристики для того, щоб забезпечити автоматизацію обліку на підприємствах різних галузей

7. Література

7.1. http://naub.org.ua/?p=1206

7.2. Харіна К.В. Застосування інформаційних систем у бухгалтерському обліку. – Дніпропетровськ: ПДАБА. - 2008. - №16. – С. 90-97.

7.3. Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики// Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - №4. – 54 с.