Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Franciscus van Assisi by Mind Map: Franciscus van Assisi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Franciscus van Assisi

Zijn leven

Afkomst

Geboorte, Assisi, 1181 of 1182, moeder gaf naam Giovanni Bernardone, vader in Frankrijk, later Francesco, vader noemde zoon naar land waar hij net van terugkwam, eerbetoon aan zijn moeder die waarschijnlijk franse afkomst had, later, naar aanleiding van zijn voorkeur voor de franse taal

familie, moeder, franse afkomst, verhuis naar Assisi, vader, Italiaans lakenhandelaar, vaak op handelsreis, voorliefde voor Frankrijk, rijke lakenhandelaars

Jeugd

gedrag, handig zakenman, imiteerde gedrag van adel

bewonderaar hoofse poëzie, zanger, jongleur

voorliefde voor uitgaan en wilde feestjes, playboy, vrijgevigheid, verkwister

riddersidealen en aangetrokken door soldaten leven, ging mee vechten in oorlog tegen Perugia, 1202, Strijd bij de Ponte San Giovanni, Franciscus gevangen genomen in Perugia, 1203 vrijgekocht door vader, ridderlijk gevangenschap, ziek, ging zich in Apulië aansluiten bij pauselijk leger om tegen keizerlijke troepen te vechten, 1205, edelmansdroom over huis vol wapens, eenmaal in Spoleto visioen, niet naar Apulië, geen militaire roem

Keerpunt

geen deelname aan oorlog in Apulië

geeft strijdmantel af aan verarmde ridder

herbouwen van San Damiano kerkje met opbrengst laken vader, vader woedend, verschuilen, verantwoordelijkheid opnemen, vader sluit hem op, moeder laat hem vrij

toevlucht bij bisschop, getuige en beschermer, ziet af van al zijn bezittingen, legt kleren af, zweert naar absolute soberheid te streven

ontmoeting en kussen van de melaatse

1206 toegesproken door kruisbeeld San Damiano, ".. ga, herstel het huis dat aan het vervallen is", herstellen van kerken, San Damiano, San Pietro, nabij vestigingswerken, La Porziuncola, kapel verschollen in bossen, nabij twee leprozenhuizen, Santa Maddalena, San Salvatore

1208 evangelische roeping in La Porziuncola, tijdens horen van tekst evangelie, Matteüs, hoofdstuk 10, preken, in armoede, Franciscus missionaris

Leider van de broeders

Franciscus begint te preken in de buurt van Assisi, 1ste bekeerling: onbekende eenvoudige vrome man, 2de bekeerling: rijke Bernardus van Quintavallis, 3de bekeerling: jurist en kanunnik Pietro Cattani, 4de bekeerling: broeder Egidius

reizende prediking, rondtrekken door Italië, tegen 1210 met twaalven, moeilijkheden omdat men hem niet gelooft

1210 naar Rome, vragen om goedkeuring van paus voor zijn activiteiten en die van zijn broeders, bemiddelaar bisschop Giudo van Assisi die kardinaal Johannes, abt van San Paolo achter Franciscus krijgt, paus Innocentius III twijfelt, uitstel, droom, mondelinge goedkeuring regel van Franciscus, tonsuur aanbrengen, toestemming om te preken, broeders gehoorzamen aan Fanciscus, Franciscus gehoorzaamt aan pausen

terug naar Assisi, verzorging melaatsen, handenarbeid, bedelen, prediken, woonden in hut, werd te klein voor groter aantal broeders, kregen van abt de kapel La Porziuncola en lapje grond

1212 Clara, bied bescherming en onderkomen, bisschop Guido geeft kapel van San Damiano aan Clara en volgelingen, Franciscus en Clara blijven samenwerken maar als aparte afdelingen

tocht naar Syrië eindigt op Dalmatische kust na storm

1214 tocht naar Marokko, valt ziek in Spanje, keert terug naar Italië

aanwezig op vierde Lateraanse concilie van 1215, betwijfelbaar feit, geen concrete bewijzen van zijn aanwezigheid

eerste kapittel van de minderbroeders

kappitel van 1217, broeders mogen ook buiten Italië preken

tocht naar Frankrijk, bezoek aan kardinaal Hogolinus, onder indruk van Fanciscus, goede raad, terug naar huis op aanraden van de kardinaal

1219 Midden-Oosten, onsuccesvol gesprek met de sultan, bezoeken heilige plaatsen in Heilige Land, bericht van broeders die in Marokko als martelaar gestorven zijn, bericht dat broeders in zijn afwezigheid crisis doormaken, keert terug

1220 organisatie van de orde, beschermheer kardinaal Hugolinus, dagelijks bestuur gemeenschap voor Pietro Cattani, sterft in 1221, opgevolgd door broeder Elias, orde voor leken opgericht, derde orde, onder regel opgesteld door paus

1221 nieuwe regel, niet goedgekeurd door, paus, broeders

1223 goedkeuring herziene regel

Laatste jaren

Franciscus trok zich terug uit de samenleving

1223 kerstmis in de grotten van Greccio, nabouwen van de kerststal

1224 ontvangst stigmata op La Verna

1225 wordt ziek, verblijf bij Clara in San Damiano, verzorgt door Clara, schrijft het Zonnelied, behandeling pauselijke arsten in Rieti faalt, naar Sienna, broeders behandelen hem zonder resultaat, opstelling Testament

1226 naar Assisi, bisschoppelijk paleis, La Porziuncola, verzorgt door broeders, heilige lichaam beschermt door gewapende Assisiers

oktober 1226, 3 oktober, zonnelied, lijdensverhaal lezen, sterft, toevlucht om lichaam van heilige aan te raken, 4 oktober, rouwstoet, door Assisi, langs San Damiano, Clara bedekt Franciscus met tranen en kussen, begraven in San Giorgio

Zijn dood

Heilig

17 juli 1228

paus Gregorius IX aka kardinaal Hugolinus

heiligverklaring

verplaatsing

25 mei 1230

lichaam naar basiliek van Assisi, gebouwd door broeder Elias, weelderig, tegen Franciscus zijn gedachte in

Minderbroeders van Franciscus (1209)

Minderbroeders

observanten => franciscanen, oorspronkelijke regel van Franciscus behouden, naam van Franciscus

conventuelen, leven in kloosters, lichaam van Franciscus

kapucijnen, nog strikter dan de observanten, leven in opperste eenvoud, geest van Franciscus

Clarissen

teruggetrokken en beschouwend leven

in het begin volgens regel van Benedictus

De derde orde

lekenorde

mannen en vrouwen

leven volgens voorbeeld Franciscus

BEDELORDE

Andere orden

Bedelorden

karmelietenorde (12e eeuw), kluizenaars - in - gemeenschap, regel geschreven door Albertus, patriarch van Jeruzalem, kort, leven in gemeenschap als kluizenaar

dominicanen (1216), kanunniken, gesticht door Dominicus Guzman, Regel van Augustinus en eigen constituties

jezuïeten (1534), gesticht door Ignatius van Loyola, wou strijdvaardige orde, geen koorgebed, niet in kloosters, maar in colleges en residenties ( huizen voor zielzorg ), gastvrijheid aan mensen die op retraite willen

benedictijnse familie (5de eeuw)

leven volgens de regel van Benedictus, beschouwend leven in evenwichtige dagindeling, gebed, werk, studie, kleine plaatselijke aanpassingen op de regel

leden, benedictijnen en benedictinessen, gemeenschappelijk gebed, de liturgische eredienst, cisterciënzers en cisterciënzerinnen, strengere doorvoering van, armoede, stilte, handenarbeid, cisterciënzers en cisterciënzerin-nen van de strenge onthouding = trappisten en trappistinnen, strengere ascese, meer nadruk op het werk met de handen

augustijnse familie

leven volgens de regel van Augustinus, belang van, gemeenschappelijk gebed, gemeenschapsleven, nadruk op verbreiding van het geloof

leden, mannen, de reguliere kanunniken, de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus ( koorheren ), de premonstratenzers ( norbertijnen ), de kruisheren, de mercedariërs, de augustijnen eremieten, de augustijnen recolletten, de servieten, de alexianen, de piaristen, vrouwen, de kanunnikessen van het Heilig Graf, de ursulinnen, de kanunnikessen van Sint-Augustinus, de visitandinnen van Franciscus van Sales, de zusters van de Heilige Monica, de Rita-zusters, de zwartzusters, de birgittinessen

Assisi

geografisch Italië

deel Duitse keizerrijk

Duits garizoen bezet fort Rocca Maggiore

afhankelijk van Spoleto

vijandig met Perugia

behoort aan de paus

op 40km afstand

hulp aan verjaagde adel, 1202 oorlog tegen Assisi, doel, teruggave bezittingen edelen, teruggave positie edelen, slag op Ponte San Giovanni over Tiber

conflicten

voorstanders paus VS voorstanders keizer

adel Assisi VS volk Assisi, partijen, oude feodale families, steun van Perugia, land, feodale macht, nieuwe burgerij van kooplieden, steun van volk, geld, verloop, 1200, verjaging Duitse garnizoen uit La Rocca, weigering overdragen fort aan paus, vernielen fort uit zekerheid, slopen, paleizen adel in stad, kastelen in omgeving, volk, vermoorde deel adel, verjoeg rest adel, verschansen in stad, fortificatie van stad, bouwen van fortificatie, metselen van muren etc