Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
mixim.bg/admin by Mind Map: mixim.bg/admin

1. Dashboard

2. Блог

2.1. Всички постове

2.2. Добави нов пост

2.3. Категории

2.4. Тагове

3. Продукти

3.1. Всички продукти

3.2. Добавяне на основа

3.3. Добавяне на съставка

3.4. Добавяне на готов продукт

3.5. Категории

4. Отчети

4.1. Продажби

4.2. Транспорт

4.3. Продкти

4.3.1. Прегледани

4.3.2. Закупени

5. Клиенти

5.1. Всички клиени

5.2. Моят профил