Основи оптимізаційного моделювання економіки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основи оптимізаційного моделювання економіки by Mind Map: Основи оптимізаційного моделювання економіки

1. Сутність моделювання

1.1. Модель

1.1.1. Пізнавальна

1.1.2. прагматична

1.2. Матиматична модель

2. Особливості моделювання

3. Основні дефініції моделювання

3.1. Етапи моделювання

3.1.1. Побудова моделі реальної системи

3.1.2. Дослідження властивостей та характеристик моделі

3.1.3. Перенесення отриманих відомостей

4. Особливості економічних спостережень

5. Етапи моделювання

6. Елементи класифікації моделей

6.1. За цільовим призначенням

6.1.1. Теоретико-аналітичні

6.1.2. Прикладні

6.2. За характером

6.2.1. Моделі жорстко детерміновані

6.2.2. Моделі, що враховують випадковість і невизначеність

6.3. За способом відогбраження чинника часу

6.3.1. Статичні

6.3.2. Динамічні

7. роль прикладних досліджень