Meedia,kirjandus,reklaam

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Meedia,kirjandus,reklaam by Mind Map: Meedia,kirjandus,reklaam

1. Kõne, telefon

2. Heli- ja videolindistused

3. Paber

4. Massimeedia: ajaleht, ajakiri, film, raadio, televisioon

5. Arvutimängud

6. Internet

7. Antiikkirjandus

8. Keskaja kirjandus

9. Uusaja kirjandus

10. Kaasaegne kirjandus

11. Ilukirjandus

12. Populaarteaduslik

13. Vaimulik kirjandus

14. auditooriumi järgi

15. tellijate järgi

16. meediakanalite järgi

17. objektide järgi

18. mastaapide järgi