ประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของผัก by Mind Map: ประเภทของผัก

1. พฤกษศาสตร์

1.1. ตระกูลมะเขือ

1.1.1. พริก

1.1.2. พริกยักษ์

1.1.3. พริกหวาน

1.1.4. มะเขือ

1.1.5. มะเขือเทศ

1.1.6. มะแว้ง

1.2. ตระกูลกะหล่ำ

1.2.1. กะหล่ำดาว

1.2.2. กะหล่ำดอก

1.2.3. กระหล่ำปลี

1.2.4. กวางตุ้ง

1.2.5. คะน้า

1.2.6. ผักกาดขาว

1.2.7. ปลี

1.2.8. ผักกาดเขียวปลี

1.2.9. ผักกาดหัว

1.2.10. บล็อกโคลี่

1.3. ตระกูลอื่นๆ

1.3.1. ข้าวโพดหวาน

1.3.2. ขึ้นฉ่าย

1.3.3. เครื่องเทศ

1.3.4. ผักกาดหอม

1.3.5. ผักชี

1.3.6. ผักบุ้งจีน

1.3.7. สมุนไพร

1.4. ตระกูลถั่ว

1.4.1. กระถิน

1.4.2. แค

1.4.3. ชะอม

1.4.4. ถั่วแขก

1.4.5. ถั่วฝักยาว

1.4.6. ถั่วลันเตา

1.4.7. มันแกว

1.4.8. โสน

1.5. ตระกลูแตง

1.5.1. แตงกวา

1.5.2. แตงเทศ

1.5.3. แตงโม

1.5.4. ตำลึง

1.5.5. บวบเหลี่ยม

1.5.6. บวบหอม

1.5.7. น้ำเต้า

1.5.8. ฟักทอง

1.5.9. มะระ

2. ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว

2.1.1.1. แครอท

2.1.1.2. เทอร์นิพ

2.1.1.3. ผักกาดหัว

2.1.2. รากแขนง

2.1.2.1. มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. เหนือดิน

2.2.1.1. กะหล่ำปม

2.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. ใต้ดิน

2.2.2.1. ขิง

2.2.2.2. ข่า

2.2.2.3. เผือก

2.2.2.4. มันฝรั่ง

2.2.2.5. มันมือเสือ

2.2.2.6. หน่อไม้

2.3. ใบ

2.3.1. ตระกูลหอม

2.3.1.1. กระเทียม

2.3.1.2. กระเทียมต้น

2.3.1.3. หอมแดง

2.3.1.4. หอมแบ่ง

2.3.1.5. หอมหัวใหญ่

2.3.2. ใบกว้าง

2.3.2.1. กะหล่ำปลี

2.3.2.2. คะน้า

2.3.2.3. ปวยเล้ง

2.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

2.3.2.5. ผักกาดหอม

2.4. ดอก

2.4.1. ดอกอ่อน

2.4.1.1. กะหล่ำดอก

2.4.1.2. บล็อกโคลี่

2.4.2. ดอกแก่

2.4.2.1. แค

2.4.2.2. โสน

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน

2.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

2.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

2.5.1.3. แตงกวา

2.5.1.4. ถั่วฝักยาว

2.5.1.5. ถั่วลันเตา

2.5.1.6. บวบเหลี่ยม

2.5.1.7. มะเขือ

2.5.1.8. มะระ

2.5.2. ผลแก่

2.5.2.1. ตระกูลแตง

2.5.2.1.1. แตงเทศ

2.5.2.1.2. แตงโม

2.5.2.1.3. ฟักทอง

2.5.2.2. ตระกูลมะเขือ

2.5.2.2.1. พริก

2.5.2.2.2. มะเขือเทศ

3. ฤดูกาล

3.1. ฤดูหนาว

3.1.1. กระหล่ำดอก

3.1.2. กะหล่ำปลี

3.1.3. กระเทียม

3.1.4. บล็อกโคลี่

3.1.5. ผักกาดเขียวปลี

3.1.6. ผักกาดหอม

3.1.7. มันฝรั่ง

3.1.8. หอมหัวใหญ่

3.2. ฤดูร้อน

3.2.1. กระเจี๊ยบเขียว

3.2.2. ข้าวโพดหวาน

3.2.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

3.2.4. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด

3.2.4.1. ยกเว้น

3.2.4.1.1. พริกยักษ์

3.2.4.1.2. พริกหวาน

3.2.5. ผักตระกูลถั่ว

3.2.5.1. ยกเว้น

3.2.5.1.1. ถั่วลันเตา

3.3. ฤดูฝน

3.3.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด

3.3.1.1. ยกเว้น

3.3.1.1.1. แตงเทศ

3.3.2. ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว