การจำแนกประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. จำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. ตระกูลกะหล่ำ

1.1.1. กะหล่ำดาว

1.1.2. กะหล่ำดอก

1.1.3. กะหล่ำปลี

1.1.4. กวางตุ้ง

1.1.5. คะน้า

1.1.6. ผักกากขาวปลี

1.1.7. ผักกาดเขียวปลี

1.1.8. ผักกาดหัว

1.1.9. บล๊อกโคลี่

1.2. ตระกูลแตง

1.2.1. แตงกวา

1.2.2. แตงเทศ

1.2.3. แตงโม

1.2.4. ตำลึง

1.2.5. บวบเหลี่ยม

1.2.6. บวบหอม

1.2.7. น้ำเต้า

1.2.8. ฟักทอง

1.2.9. มะระ

1.3. ตระกูลมะเขือ

1.3.1. พริก

1.3.2. พริกยักษ์

1.3.3. พริกหวาน

1.3.4. มะเขือ

1.3.5. มะเขือเทศ

1.3.6. มะแว้ง

1.4. ตระกูลถั่ว

1.4.1. กะถิน

1.4.2. แค

1.4.3. ชะอม

1.4.4. ถั่วแขก

1.4.5. ถั่วฝักยาว

1.4.6. ถั่วลันเตา

1.4.7. มันแถว

1.4.8. โสน

1.5. ตระกูลอื่นๆ

1.5.1. ข้าวโพดหวาน

1.5.2. ขึ้นฉ่าย

1.5.3. เครื่องเทศ

1.5.4. ผักกาดหอม

1.5.5. ผักชี

1.5.6. ผักบุ้งจีน

1.5.7. สมุนไพร

2. จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

2.1. 3 ฤดู

2.1.1. ฤดูร้อน

2.1.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

2.1.1.2. ข้าวโพดหวาน

2.1.1.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

2.1.1.4. ผักตระกูลมักเขือ

2.1.1.5. ยกเว้น

2.1.1.5.1. พริกยักษ์

2.1.1.5.2. พริกหวาน

2.1.1.5.3. ผักตระกูลถั่ว

2.1.2. ฤดูหนาว

2.1.2.1. กระหล่ำดอก

2.1.2.2. กระหล่ำปี

2.1.2.3. กระเทียม

2.1.2.4. แครอท

2.1.2.5. บล็อกโคลี่

2.1.2.6. ผักกาดเขียวปลี

2.1.2.7. ผักกาดหัว

2.1.2.8. ผักกาดหอม

2.1.2.9. มันฝรั่ง

2.1.2.10. หอมหัวใหญ่

2.1.3. ฤดูฝน

2.1.3.1. ผักตระกูลแตง ยกเว้ย แตงเทศ

2.1.3.1.1. ผักต

2.1.3.2. ถั่วฝักยาว

2.1.3.2.1. ผักตระกูลมะเขือ

3. การจำแนกตามส่วนที่ใช้บริโภค

3.1. ราก

3.1.1. รากแก้ว

3.1.1.1. แครอท

3.1.1.2. เทอร์นิพ

3.1.1.3. ผักกาดหัว

3.1.2. รากแขนง

3.1.2.1. มันเทศ

3.2. ลำต้น

3.2.1. ลำต้นเหนือดิน

3.2.1.1. กะหล่ำปม

3.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

3.2.2. ลำต้นใต้ดิน

3.2.2.1. ขิง

3.2.2.2. ข่า

3.2.2.3. เผือก

3.2.2.4. มันฝรั่ง

3.2.2.5. มันมือเสือ

3.2.2.6. หน่อไม้

3.3. ใบ

3.3.1. ตระกูลหอม

3.3.1.1. กระเทียม

3.3.1.2. กระเทียมต้น

3.3.1.3. หอมแดง

3.3.1.4. หอมแบ่ง

3.3.1.5. หอมหัวใหญ่

3.3.2. กลุ่มใบกว้าง

3.3.2.1. กะหล่ำปลี

3.3.2.2. คะน้า

3.3.2.3. ปวยเล้ง

3.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

3.3.2.5. ผักกาดหอม

3.4. ดอก

3.4.1. ตาดอกอ่อน

3.4.1.1. กะหล่ำดอก

3.4.1.2. บล็อกโคลี่

3.4.2. ดอกแก่

3.4.2.1. แค

3.4.2.2. โสน

3.5. ผล

3.5.1. ผลอ่อน

3.5.1.1. ดระเจี๊ยบเขียว

3.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

3.5.1.3. แตงกวา

3.5.1.4. ถั่วฝักยาว

3.5.1.5. ถั่วลันเตา

3.5.1.6. บวบเหลี่ยม

3.5.1.7. มะเขือ

3.5.1.8. มะระ

3.5.2. ผลแก่

3.5.2.1. ตระกูลแตง

3.5.2.1.1. แตงเทศ

3.5.2.1.2. แตงโม

3.5.2.1.3. ฟักทอง

3.5.2.2. ตระกูลมะเขือ

3.5.2.2.1. พริก

3.5.2.2.2. มะเขือเทศ