การจำแนกประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

1.1. ราก

1.1.1. รากแก้ว

1.1.1.1. แครอท

1.1.1.2. เทอร์นิพ

1.1.1.3. ผักกาดหัว

1.1.2. รากแขนง

1.1.2.1. มันเทศ

1.2. ลำต้น

1.2.1. ลำต้นเหนือดิน

1.2.1.1. กะหล่ำปม

1.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

1.2.2. ลำต้นใต้ดิน

1.2.2.1. ขิง

1.2.2.2. ข่า

1.2.2.3. เผือก

1.2.2.4. มันฝรั่ง

1.2.2.5. มันมือเสือ

1.2.2.6. หน่อไม้

1.3. ดอก

1.3.1. ตาดอกอ่อน

1.3.1.1. กะล่ำดอก

1.3.1.2. บล็อกโคลี่

1.3.2. ดอกแก่

1.3.2.1. แค

1.3.2.2. โสน

1.4. ผล

1.4.1. ผลอ่อน

1.4.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

1.4.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

1.4.1.3. แตงกวา

1.4.1.4. ถั่วฝักยาว

1.4.1.5. ถั่วลันเตา

1.4.1.6. บวบเหลี่ยม

1.4.1.7. มะเขือ

1.4.1.8. มะระ

1.4.2. ผลแก่

1.4.2.1. ตระกูลแตง

1.4.2.1.1. แตงเทศ

1.4.2.1.2. แตงโม

1.4.2.1.3. ฟักทอง

1.4.2.2. ผักตระกูลมะเขือ

1.4.2.2.1. พริก

1.4.2.2.2. มะเขือเทศ

1.5. ใบ

1.5.1. ตระกูลหอม

1.5.1.1. กระเทียม

1.5.1.2. กระเทียมต้น

1.5.1.3. หอมแดง

1.5.1.4. หอมแบ่ง

1.5.1.5. หอมหัวใหญ่

1.5.2. กลุ่มใบกว้าง

1.5.2.1. กะหล่ำปลี

1.5.2.2. คะน้า

1.5.2.3. ปวยเล้ง

1.5.2.4. ผักกาดขาวปลี

1.5.2.5. ผักกาดหอม

1.6. ตระกูลกะหล่ำ

1.6.1. กะหล่ำดาว

1.6.2. กะหล่ำดอก

1.6.3. กะหล่ำปลี

1.6.4. กวางตุ้ง

1.6.5. คะน้า

1.6.6. ผักกาดขาว

1.6.7. ปลี

1.6.8. ผักกาดเขียวปลี

1.6.9. ผักกาดหัว

1.6.10. บล็อกโคลี่

2. จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

2.1. ฝน

2.1.1. ถั่วฝักยาว

2.1.2. ผักตระกูลแตง

2.1.2.1. แตงกวา

2.1.2.2. แตงโม

2.1.2.3. ตำลึง

2.1.2.4. บวบเหลี่ยม

2.1.2.5. บวบหอม

2.1.2.6. น้ำเต้า

2.1.2.7. ฟักทอง

2.1.2.8. มะระ

2.1.3. ผักตระกูลมะเขือ

2.1.3.1. พริก

2.1.3.2. พริกหวาน

2.1.3.3. พริกยักษ์

2.1.3.4. มะเขือ

2.1.3.5. มะเขืแเทศ

2.1.3.6. มะแว้ง

2.2. หนาว

2.2.1. กระหล่ำปลี

2.2.2. กระเทียม

2.2.3. แครอท

2.2.4. บล็อกโคลี่

2.2.5. ผักกาดเขียว

2.2.6. ผักกาดหัว

2.2.7. ผักกาดหอม

2.2.8. มันฝรั่ง

2.2.9. หอมหัวใหญ่

2.3. ร้อน

2.3.1. กระเจี้ยบเขียว

2.3.2. ข้าวโพดหวาน

2.3.3. ผักตระกูลแตง

2.3.3.1. แตงกวา

2.3.3.2. แตงเทศ

2.3.3.3. แตงโม

2.3.3.4. ตำลึง

2.3.3.5. บวบเหลี่ยม

2.3.3.6. บวบหอม

2.3.3.7. น้ำเต้า

2.3.3.8. ฟักทอง

2.3.3.9. มะระ

2.3.4. ฝักตระกูลมะเขือ

2.3.4.1. พริก

2.3.4.2. มะเขือ

2.3.4.3. มะเขือเทศ

2.3.4.4. มะแว้ง

2.3.5. ผักตระกูลถั่ว

2.3.5.1. กระถิน

2.3.5.2. แค

2.3.5.3. ชะอม

2.3.5.4. ถั่วแขก

2.3.5.5. ถั่วฝักยาว

2.3.5.6. ถั่วลันเตา

2.3.5.7. มันแกว

2.3.5.8. โสน

3. ถั่วฝักยาว

4. การจำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสาตร์

4.1. ตระกูลแตง

4.1.1. แตงกวา

4.1.2. แตงเทศ

4.1.3. แตงโม

4.1.4. ตำลึง

4.1.5. บวบเหลี่ยม

4.1.6. บวบหอม

4.1.7. น้ำเต้า

4.1.8. ฟักทอง

4.1.9. มะระ

4.2. ตระกูลถั่ว

4.2.1. กระถิน

4.2.2. แค

4.2.3. ชะอม

4.2.4. ถั่วแขก

4.2.5. ถั่วลันเตา

4.2.6. มันแกว

4.2.7. โสน

4.3. ตระกูลมะเขือ

4.3.1. พริก

4.3.2. พริกยักษ์

4.3.3. พริกหวาน

4.3.4. มะเขือ

4.3.5. มะเขือเทศ

4.3.6. มะแว้ง

4.4. ตระกูลอื่นๆ

4.4.1. ข้าวโพดหวาน

4.4.2. ขึ้นฉ่าย

4.4.3. เครื่องเทศ

4.4.4. ผักกาดหอม

4.4.5. ผักชี

4.4.6. ผักบุ้งจีน

4.4.7. สมุนไพร