ส่วนประกอบสำหรับทำแกงเลียงกุ้ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ส่วนประกอบสำหรับทำแกงเลียงกุ้ง by Mind Map: ส่วนประกอบสำหรับทำแกงเลียงกุ้ง

1. เครื่องมือ

1.1. หม้อ

1.2. ครก

2. วัตถุดิบสัตว์

2.1. กุ้ง

2.2. กุ้งป่นแห้ง

3. วัตถุดิบพืชผัก

3.1. บวบหั่น

3.2. ถั่วฝักยาว

3.3. ใบแมงลัก

3.4. กระชายสับ

3.5. ข้าวโพดอ่อน

3.6. แตงโมอ่อน

3.7. ข้าวโพดอ่อน

3.8. เห็ดฝางผ่าครึ่ง

4. เครื่องเทศจากหัว

4.1. หอมแดงใหญ่

5. เครื่องเทศจากผลและเมล็ด

5.1. พริกไทย

6. เครื่องปรุงรส

6.1. น้ำปลา

6.2. น้ำตาลทราย

6.3. พริกขี้หนู

6.4. กะปิย่าง

6.5. น้ำ