การจำแนกประเภทของผักต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกประเภทของผักต่างๆ by Mind Map: การจำแนกประเภทของผักต่างๆ

1. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษาศาสตร์

1.1. ตระกูลของผักต่างๆ

1.1.1. ตระกูลกะหล่ำ

1.1.1.1. กะหล่ำดาว

1.1.1.2. กะหล่ำดอก

1.1.1.3. กะหล่ำปลี

1.1.1.4. กวางตุ้ง

1.1.2. ตระกูลแตง

1.1.2.1. แตงกวา

1.1.2.2. แตงเทศ

1.1.2.3. แตงโม

1.1.2.4. ตำลึง

1.1.3. ตระกูลถั่ว

1.1.3.1. กระถิน

1.1.3.2. แค

1.1.3.3. ชะอม

1.1.3.4. ถั่วแขก

1.1.3.5. ถั่วฝักยาว

1.1.3.6. ถั่วลันเตา

1.1.3.7. มันแกว

1.1.3.8. โสน

1.1.4. ตระกูลมะเขือ

1.1.4.1. พริก

1.1.4.2. พริกยักษ์

1.1.4.3. พริกหวาน

1.1.4.4. มะเขือ

1.1.4.5. มะเขือเทศ

1.1.4.6. มะแว้ง

1.1.5. ตระกูลอื่นๆ

1.1.5.1. ข้าวโพดหวาน

1.1.5.2. ขึ้นฉ่าย

1.1.5.3. เครื่องเทศ

1.1.5.4. ผักกาดหอม

1.1.5.5. ผักชี

1.1.5.6. ผักบุ้งจีน

1.1.5.7. สมุนไพร

2. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ส่วนที่ใช้บริโภคของผักจำแนนกได้ดังนี้

2.1.1. ราก

2.1.1.1. รากแก้ว

2.1.1.1.1. แครอท

2.1.1.1.2. เทอร์นิฟ

2.1.1.1.3. ผักกาดหัว

2.1.1.2. รากแขนง

2.1.1.2.1. มันเทศ

2.1.2. ลำต้น

2.1.2.1. ลำต้นเหนือดิน

2.1.2.1.1. กระหล่ำป่ม

2.1.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.1.2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.1.2.2.1. ขิง

2.1.2.2.2. ข่า

2.1.2.2.3. เผือก

2.1.2.2.4. มันฝรั่ง

2.1.2.2.5. มันมือเสือ

2.1.2.2.6. หน่อไม้

2.1.3. ใบ

2.1.3.1. ตระกูลหอม

2.1.3.1.1. กระเทียม

2.1.3.1.2. กระเทียมต้น

2.1.3.1.3. หอมแดง

2.1.3.1.4. หอมแบ่ง

2.1.3.1.5. หอมหัวใหญ่

2.1.3.2. กลุ่มใบกว้าง

2.1.3.2.1. กะหล่ำปลี

2.1.3.2.2. คะน้า

2.1.3.2.3. ปวยเล้ง

2.1.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

2.1.3.2.5. ผักกาดหอมดอก

2.1.4. ดอก

2.1.4.1. ตาดอกอ่อน

2.1.4.1.1. กะหล่ำดอก

2.1.4.1.2. บล็อกโคลี่

2.1.4.2. ตอกแก

2.1.4.2.1. แค

2.1.4.2.2. โสน

2.1.5. ผล

2.1.5.1. ผลอ่อน

2.1.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

2.1.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

2.1.5.1.3. แตงกวา

2.1.5.1.4. ถั่วฝักยาว

2.1.5.1.5. ถั่วลันเตา

2.1.5.1.6. บวบเหลี่ยม

2.1.5.1.7. มะเขือ

2.1.5.1.8. มะระ

2.1.5.2. ผลแก่

2.1.5.2.1. แตงเทศ

2.1.5.2.2. แตงโม

2.1.5.2.3. ฟักทอง

2.1.5.2.4. พริก

2.1.5.2.5. มะเขือเทศ

3. การจำแนกตามฤดูที่เหมาะสม

3.1. ฤดูหนาว

3.1.1. ตุลาคม - มกราคม

3.1.2. ผักฤดูหนาว

3.1.2.1. สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 18 - 28 องศาเซลเซียล

3.1.2.2. ได้แก่

3.1.2.2.1. กะหล่ำดอก

3.1.2.2.2. กะหล่ำปลี

3.1.2.2.3. กระเทียม

3.1.2.2.4. แครอท

3.1.2.2.5. บล็อกโคลี่

3.1.2.2.6. ผักกาดเขียวปลี

3.1.2.2.7. ผักกาดหัว

3.1.2.2.8. ผักกาดหอม

3.1.2.2.9. มันฝรั่ง

3.1.2.2.10. หอมหัวใหญ่

3.2. ฤดูฝน

3.2.1. มิถุนายน - กันยายน

3.2.2. ผักฤดูฝน

3.2.2.1. สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียล และทนฝน

3.2.2.2. ได้แก่

3.2.2.2.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ

3.2.2.2.2. ผักตระกูลมะเขือ

3.2.2.2.3. ถั่วฝักยาว

3.2.2.2.4. ผักกลุ่มนี้เจริญได้ดีในทุกฤดู

3.3. ฤดูร้อน

3.3.1. กุมพาพันธ์ - พฤษภาคม

3.3.2. ผักฤดูร้อน

3.3.2.1. สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25 - 35 องศาเซลเซียล

3.3.2.2. ได้แก่

3.3.2.2.1. กระเจี๊ยบเขียว

3.3.2.2.2. ข้าวโพดหวาน

3.3.2.2.3. ผักตระกูลทั่วทั้งหมด

3.3.2.2.4. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

3.3.2.2.5. ผักตระกูลถั่ว