Проектування

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Проектування by Mind Map: Проектування

1. Внутрішнє

2. Зовнішнє

3. Автоматизоване

3.1. САПР

3.1.1. ознаки класифікації

3.1.1.1. за цільовим призначенням

3.1.1.1.1. функціонального проектування

3.1.1.1.2. конструкторські

3.1.1.1.3. технологічні

3.1.1.2. за галузями застосування

3.1.1.2.1. машинобудування

3.1.1.2.2. радіоелектроніки

3.1.1.2.3. архітектури та будівництва

3.1.1.3. за характером базової підсистеми

3.1.1.3.1. САПР на базі підсистеми машинної графіки і геометричного моделювання

3.1.1.3.2. САПР на базі СУБД

3.1.1.3.3. САПР на базі конкретного прикладного пакета

3.1.1.3.4. Комплексні (інтегровані) САПР

3.1.2. забезпечення

3.1.2.1. технічне

3.1.2.2. математичне

3.1.2.3. програмне

3.1.2.4. інформаційне

3.1.2.5. лінгвістичне

3.1.2.6. методичне

3.1.2.7. організаційне

3.1.3. підсистеми

3.1.3.1. проектування

3.1.3.2. обслуговування

4. рівні декомпозиції

4.1. системний рівень

4.2. макрорівень

4.3. мікрорівень

5. проект

5.1. проектні процедури

5.1.1. аналіз

5.1.1.1. одноваріантний аналіз

5.1.1.1.1. аналіз статики

5.1.1.1.2. аналіз динаміки

5.1.1.1.3. аналіз у частковій обсласті

5.1.1.1.4. аналіз стійкості

5.1.1.2. багатоваріантний

5.1.1.2.1. аналіз чутливості

5.1.1.2.2. статистичний аналіз

5.1.1.2.3. розрахунок залежностей вихідних параметрів

5.1.2. синтез

5.1.2.1. параметричний

5.1.2.1.1. призначення технічних вимог

5.1.2.1.2. розрахунок параметрів елементів

5.1.2.1.3. ідентифікація математичних моделей

5.1.2.2. структурний

5.1.2.2.1. вибір принципів функціонування

5.1.2.2.2. вибір технічного рішення

5.1.2.2.3. оформлення документів

5.2. стадії проектування

5.2.1. завдання на проект

5.2.2. технічний проект

5.2.3. робочий проект