TAKRIF DAN DEFINISI TAMADUN

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TAKRIF DAN DEFINISI TAMADUN by Mind Map: TAKRIF DAN DEFINISI TAMADUN

1. CIVILATION,CIVILIS

1.1. Sifat kemasyarakan yang positif berunsur kebandaran, sopan santun, sivil dan sivik

2. MADANA, MADANI

2.1. Membangun atau memajukan

2.2. Menduduki sesuatu tempat/bandar

2.3. Menjadikan seseorang kepada kelakuan kebandaran

3. CAKUPAN DEFINISI TAMADUN

3.1. Kemajuan,kebudayaan, tingkah laku, kebendaan

4. IBNU KHALDUN (UMRAN)

4.1. HADHARAH

4.1.1. Suatu bahagian yang menjadi ibu kota atau bandar dan ianya terkenal di Malaysia

4.2. MADANIYYAH/MADANI

4.2.1. Masyarakat Madani atau masyarakat bertamadun