Дебіторська заборгованість

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дебіторська заборгованість by Mind Map: Дебіторська заборгованість

1. За строком погашення:

1.1. Довгострокова

1.1.1. сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

1.2. Поточна

1.2.1. сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

2. За своєчасністю погашення:

2.1. Д-т заборгованість строк оплати якої не настав

2.2. Д-т заборгованість не сплачена в строк

2.3. Сумнівна

2.4. Безнадійна

2.4.1. поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності.

3. За об'єктами:

3.1. Д-т заборгованість оренди

3.2. Д-т заборгованість забезпечена векселем

3.3. Інша довгострокова заборгованість

3.4. Д-т заборгованість за продукцію: товари, роботи, послуги.

3.5. Д-т  заборгованість за розрахунками

3.6. Інша поточна д-т заборгованість