แกงเลียงกุ้ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แกงเลียงกุ้ง by Mind Map: แกงเลียงกุ้ง

1. เครื่องครัว

1.1. หม้อ

1.2. ครก

2. วัตถุดิบจากพืช

2.1. ฟักทอง

2.2. ข้าวโพดอ่อน

2.3. บวบ

2.4. เห็ดฟาง

2.5. ถั่วฝักยาว

2.6. แตงโมอ่อน

2.7. ใบแมงลัก

2.8. กระชาย

3. วัตถุดิบจากเนื้อสัตว์

3.1. กุ้ง

3.2. กุ้งแห้งป่น

4. เครื่องปรุง

4.1. พริกไทย

4.2. กะปิย่าง

4.3. พริกขี้หนู

4.4. น้ำปลา

4.5. น้าตาลทราย

4.6. หอมแดง

4.7. น้ำ