МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ by Mind Map: МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

1. Прямолінійний

1.1. Річна сума амортизації розраховується шляхом ділення

1.1.1. Амортизаційної вартості

1.1.1.1. Різниця первісної вартості та ліквідаційної

1.1.1.1.1. Первісна вартість

1.1.1.1.2. Ліквідаційна вартість

1.1.2. Строку корисного використання

1.2. Місячна сума амортизації розраховується щляхом ділення

1.2.1. Річної суми амортизації

1.2.2. 12 місяців

2. Зменшення залишкової вартості

2.1. Річна норма амортизації (у %)

2.1.1. (1 -  n√ (Ліквідаційна вартість / Первісна вартість) )* 100

2.1.1.1. n - кількість років корисного використання

2.1.1.2. Ліквідаційна вартість

2.1.1.2.1. Сума коштів, отримання яких очікується внаслідок ліквідації (реалізації) необоротного активу

2.1.1.3. Первісна вартість

2.1.1.3.1. Фактична собівартість необоротних активів

3. Прискореного зменшення залишкової вартості

3.1. Річна сума амортизації визначається як добуток

3.1.1. Залишкової вартості

3.1.1.1. Різниця

3.1.1.1.1. Первісною вартістю

3.1.1.1.2. Сумою нарахованого зносу

3.1.2. Річної норми амортизації х2

3.1.2.1. Річна норма амортизації

3.1.2.1.1. 100%/n

4. Кумулятивний

4.1. Річна сума амортизації визначається як добуток

4.1.1. Амортизаційної вартості

4.1.1.1. Різниця первісної вартості та ліквідаційної

4.1.1.1.1. Первісна вартість

4.1.1.1.2. Ліквідаційна вартість

4.1.2. Кумулятивного коефіцієнту

4.1.2.1. ділення

4.1.2.1.1. Кількості років до кінця строку корисного використання

4.1.2.1.2. Суми числа років його корисного використання

5. Виробничий

5.1. Місячна сума амортизації визначається як добуток

5.1.1. Фактичного місячного обсягу продукції (робіт, та послуг)

5.1.2. Виробничої ставки

5.1.2.1. ділення

5.1.2.1.1. Амортизаційної вартості

5.1.2.1.2. Обсяг продукції, отриманий від використання об'єкта