Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

T A S A R I M    S T Ü D Y O S U  I- d e n e m e l e r / 2016 by Mind Map: T A S A R I M    S T Ü D Y O S U  I- d e n e m e l e r / 2016
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

T A S A R I M    S T Ü D Y O S U  I- d e n e m e l e r / 2016

KONU I/ E S K İ Z L E R

KONU I - E S K İ Z L E R Tasarım Stüdyosu I dersinin ilk çalışmaları stüdyo eskizleridir. İlk alınan teknik resim ve perspektiv ve bu yıl alınacak olan dersleri desteklemesi, ölçek- oran - işlev ile mekanın, yine mekanın malzeme ve donatı elemanlarıyla kurduğu ilişkilerinin kavranması amaçlanır.

TASARIM STÜDYOSU I dersi öğrencilerin ilk defa stüdyo deneyimi ile karşılaşacakları derstir. Bu amaçla, bu derste tasarım sürecinin yöntemi ve içmimarlık kavramlarını deneme ve uygulama yolu ile algılamasını ve deneyimlemesi sağlanır. Çalışma konularında; işlev, strüktür ve biçimin tasarım içindeki yerinin keşfi öncelikli olmakla beraber süreç içinde; işlev- biçim, biçimin yüzeyleri, renk, malzeme, doku, ışık vb. gibi usurların tasarıma olan etkisi algılanır. Stüdyo sonunda ortaya çıkan tasarımı belirli bir sunum fikri çerçevesinde; çizim ve görseller oluşturulması amaçlanır. Öğrenci süreci özümsemesi ve kanıksaması için birçok deneme yapar. Yapılan çalışmalarla öğrencinin biçim darağacını genişletmesi beklenir. Öğrencinin ilk Stüdyo deneyimin sonucu virtiöz bir tasarımcı olması beklenmez, daha çok çalışma sürecini, içmimarlık kavramlarını, anlatım tekniklerini, işlev- strüktür ve biçim bağlamını algılaması aranır.

KONU II - Doktor Muayenehane

Tasarım, verilecek plan üzerinden mekan tüm yönleri ile analiz edilir ve mekanın içmimari sorunları irdelenir. Öğrenciye verilecek olan muayenehane, konusu ve türüne uygun güncel çözümler incelenir, konuya yeni yaklaşımlar katabilmek için sorgulanır. Bu bağlamda var olan örnek muayenehaneler incelenir; iyi ve kötü nitelikleri toplanır, işletme ve işlev şemaları oluşturulur. Mekan bağlamının işlev ile birlikteliği, biçim denemeleri 3 boyutlu görsel ve maket uygulamaları ile desteklenen çalışmaların yapılması beklenir. Karar verilen biçim veya biçimler maket üzerinde farklı doku ve malzemeleri ile etkisi keşfedilir. Daha sonra ise ışık ve aydınlatma ile biçim/ renk/ dokunun verdiği etki hisedilmeye çalışılır. Tüm çalışmalar işveren için nasıl bir sunum ile sunulması gerektiği denenerek uygun bir sunum hazırlanır.

Örnek olabilecek kaynaklar;

http://www.dezeen.com/interiors/health-interiors/

http://www.archdaily.com/search/projects/categories/clinic?ad_name=flyout&ad_medium=categories

ARA DEĞERLENDİRME I (18 Kasım 2016)

ARA DEĞERLENDİRME II (16 Aralık 2016)

YIL SONU SINAV TESLİMİ (13 Ocak 2017, Jüri 16 Ocak 2017) İstenenler

STÜDYO KURALLARI Dönem içinde yapılacak olan değerlendirme ve sınavlara katılım bir tür vize koşuludur. Aksi durumda Proje teslimi yapılsa bile bu durum dikkate alınır. Ara Sınav jürisine veya herhangi iki(2) sınava katılmayan öğrencinin çalışması Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir. Yıl Sonu Sınavı çalışmasını teslim etmeyen öğrenciler Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir ve Bütünleme sınavına giremezler. Asgari teslim ve içerik şartlarını sağlamayan projeler, dönem içi çalışmasının ortalaması 35 ve altı olan çalışmalar Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir. Derslere devam, konu devamlılığı ve iş yükünün hafiflemesi, süreci kaçırmamak için gereklidir! Bilgisayarla çalışmayı tercih eden öğrencilerimize, bilgisayar üzerinden tashih verilmeyecektir, muhakkak çıktı paftası alınacaktır! Ders sırasında cep telefonlarının sessiz konumda bulunmalı. Stüdyo içinde cep telefonu ile konuşulmamamlı. Stüdyoya yalnız tashih almak için değil, tashih sonrası çalışmaya da azami özen gösterilmesi gerekir. Ders araların dersin işleme durumuna göre 10- 15 dakikayı geçmemesi önemlidir! Çalışma ve değerlendirme içeriğinde sevhen unutulmuş ve belirsiz olan durumlar hakkında Tasarım Stüdyosu  öğretim elemanları gerekli kararları alır ve duyurur.