TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ by Mind Map: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

1. biura turystyczne

2. Ścieżka edukacyjna

2.1. kwalifikacje

2.1.1. egzamin w 2 klasie

2.1.2. egzamin w 4 klasie

3. Miejsce pracy

3.1. agencje turystyczne

3.2. ośrodki informacji turystycznej

3.3. branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia

3.4. hotele turystyczne

3.5. pensjonaty turystyczne

3.6. organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki

4. Stanowiska pracy

4.1. pracownik biurowy

4.2. kasjer walutowy

4.3. kasjer kolejowy

4.4. kasjer lotniczy

4.5. pracownik informacji turystycznej

4.6. pilot wycieczek

4.7. stewardessa

4.8. przewodnik turystyczny

5. Cele kształcenia

5.1. Organizowanie działalności turystycznej

5.2. organizowanie impres i usług turystycznych

5.3. obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych

5.4. rozliczanie imprez i usług turystycznych

6. Efekty kształcenia

6.1. BHP

6.2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

6.3. Język obcy ukierunkowany zawodowo

6.4. Kompetencje personalne i społeczne

6.5. Organizacja pracy małych zespołów

6.6. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych

6.7. Rezerwacja imprez i usług turystycznych

6.8. Realizacja imprez i usług trustycznych

6.9. Prowadzenie informacji turystycznej

6.10. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych

6.11. Rozliczanie imprez i usług turystycznych

7. Ograniczenia

7.1. Zły stan zdrowia

7.1.1. psychicznego

7.1.2. fizycznego

7.2. Wady mowy

7.3. uzależnienia

8. Czynniki trafnego wyboru