Інформаційне забезпечення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформаційне забезпечення by Mind Map: Інформаційне забезпечення

1. Вимоги до інформаційного забезпечення

1.1. Вірогідність

1.2. Контроль

1.3. Гнучкість

1.4. захист від несанкціонованого доступу

1.5. уніфікація та стандартизація

1.6. адаптивність

1.7. мінімізація введення та виведення інформації

1.8. Цілісність

2. Етапи розвитку ІЗ

2.1. індивідуальне, вмонтоване в програму вирішення задачі інформаційного забезпечення

2.2. файлові структури, яки створювалися для одної задачі або комплексу задач під керуванням операційної системи

2.3. зведення файлів в бази даних, які обслуговують комплекси задач і функціональні підсистеми під керівництвом операційної системи

2.4. сучасні бази даних, мови запитів і маніпуляції даними, незалежність фізичної, логічної організації даних і користувачів

2.5. бази даних і бази знань, звернення і запити реалізуються на довільній мові, аж до розмовної

3. Структура ІЗ

3.1. Методичні, інструктивні документи

3.2. Система класифікації та кодування

3.3. Інформаційна база

3.3.1. Позамашинна

3.3.1.1. Організаційні документи

3.3.1.2. Інформаційні повідомлення(документи)

3.3.2. Машинна

3.3.2.1. Інформаційні масиви

4. У процесі розроблення інформаційного забезпечення варто визначити

4.1. склад інформації, що охоплює перелік інформаційних одиниць або сукупностей, потрібних для розв’язання комплексу задач;

4.2. структуру інформації та перетворення її, тобто формування показників документів

4.3. характеристики руху інформації, тобто обсяг потоків, маршрути, терміни

4.4. характеристику якості інформації

4.5. способи перетворення інформації.