ส่วนประกอบสำหรับทำแกงเลียงกุ้ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ส่วนประกอบสำหรับทำแกงเลียงกุ้ง by Mind Map: ส่วนประกอบสำหรับทำแกงเลียงกุ้ง

1. เครื่องมือ

1.1. 1.หม้อ

1.2. 2.ครก

2. เครื่องปรุง

2.1. 1.น้้าปลา 2 ช้อนโต๊ะ

2.2. 2.น้้าตาลทราย 1/2 ช้อนชา

2.3. 3.น้้า 2 ถ้วยตวง

2.4. 4. กะปิย่าง 2 ช้อนชา

3. วัตถุดิบ

3.1. ผัก

3.1.1. 1. ฟักทองหั่น 5 ชิ้น

3.1.2. 2. ข้าวโพดอ่อนหั่น 5 ชิ้น

3.1.3. 3. บวบหั่น 5 ชิ้น

3.1.4. 4. เห็ดฟางผ่าครึ่ง 5 ชิ้น

3.1.5. 5. ถั่วฝักยาวหั่น 5 ชิ้น

3.1.6. 6. แตงโมอ่อนปลอกเปลือกหั่น 5 ชิ้น

3.1.7. 7. ใบแมงลัก 15 ใบ

3.1.8. 8. กระชายสับ 1 ช้อนโต๊ะ

3.1.9. 9. พริกไทยเม็ด 1 ช้อนชา

3.1.10. 10. หอมแดงไทย 3 หัว

3.1.11. 11. กะปิย่าง 2 ช้อนชา

3.2. เนื้อสัตว์

3.2.1. 1.กุ้งแห้งป่น 1 ช้อนโต๊ะ

3.2.2. 2.กุ้ง 5 ตัว