Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kunst by Mind Map: Kunst

1. Hvad er kunst?

1.1. Noget man kan udtrykke ens tanker i

1.2. Kunst kan være en måde at komme ud med et budskab

1.3. Det kan være mange ting - fotoegrafier, billeder, malerier, skulpturer, musik og lyde

2. Er der en kunstner gemt i os alle?

2.1. Alle er født kreative, vi har bare forskellige måder at udtrykke det på

3. Kan man tvinges til at skabe?

3.1. Nej, man skal kun skabe af egen lyst, og det nytter ikke at blive tvunget til at skabe

4. Hvad er det gyldne snit?

4.1. Det er det lille kvadrat man får når man sætter 4 linjer igennem et billede. 2 på den ene led, og 2 på den anden led

5. Hvad skal man kigge efter, når man analyserer billeder?

5.1. Læg mærke til hvordan det er malet/formet, de små detaljer og historien bag