การจำแนกประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

1.1. ผักฤดูฝน

1.1.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด

1.1.1.1. ยกเว้น

1.1.1.1.1. แตงเทศ

1.1.2. ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว

1.2. ผักฤดูร้อน

1.2.1. กระเจี๊ยบขาว

1.2.2. ข้าวโพดหวาน

1.2.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

1.2.4. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด

1.2.4.1. ยกเว้น

1.2.4.1.1. พริกหวาน

1.2.4.1.2. พริกยักษ์

1.2.5. ผักตระกูลถั่ว

1.2.5.1. ยกเว้น

1.2.5.1.1. ถั่วลันเตา

1.3. ผักฤดูหนาว

1.3.1. กระหล่ำดอก

1.3.2. กระเทียม

1.3.3. กระหล่ำปลี

1.3.4. แครอท

1.3.5. บล็อกโคลี่

1.3.6. ผักกาดขาวปลี

1.3.7. ผักกาดหัว

1.3.8. ผักกาดหอม

1.3.9. มันฝรั่ง

1.3.10. หอมหัวใหญ่

2. จำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

2.1. ตระกูลกะหล่ำ

2.1.1. กะหล่ำดอก

2.1.2. กะหล่ำดาว

2.1.3. กะหล่ำปลี

2.1.4. คะน้า

2.1.5. กวางตุ้ง

2.1.6. ผักกาดขาวปลี

2.1.7. ผักกาดเขียวปลี

2.1.8. ผักกาดหัว

2.1.9. บล็อกโคลี่

2.2. ตระกูลแตง

2.2.1. แตงกวา

2.2.2. แตงเทศ

2.2.3. แตงโม

2.2.4. ตำลึง

2.2.5. บวบเหลี่ยม

2.2.6. บวบหอม

2.2.7. น้ำเต้า

2.2.8. ฟักทอง

2.2.9. มะระ

2.3. ตระกูลถั่ว

2.3.1. กระถิน

2.3.2. แค

2.3.3. ชะอม

2.3.4. ถั่วแขก

2.3.5. ถั่วฟักยาว

2.3.6. ถั่วลันเตา

2.3.7. มันแกว

2.3.8. โสน

2.4. ตระกูลมะเขือ

2.4.1. พริก

2.4.2. พริกยักษ์

2.4.3. พริกหวาน

2.4.4. มะเขือ

2.4.5. มะเขือเทศ

2.4.6. มะแว้ง

2.5. ตระกูลอื่นๆ

2.5.1. ข้าวโพดหวาน

2.5.2. ขึ้นฉ่าย

2.5.3. เครื่องเทศ

2.5.4. ผักกาดหอม

2.5.5. ผักชี

2.5.6. ผักบุ้งจีน

2.5.7. สมุนไพร

3. จำนวนส่วนที่ใช้บริโภค

3.1. ราก

3.1.1. รากแก้ว

3.1.1.1. แครอท

3.1.1.2. เทอร์นิพ

3.1.1.3. ผักกาดหัว

3.1.2. รากแขนง

3.1.2.1. มันเทศ

3.2. ลำต้น

3.2.1. ลำต้นเหนือดิน

3.2.1.1. กระหล่ำปม

3.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

3.2.2. ลำต้นใต้ดิน

3.2.2.1. ข่า

3.2.2.2. ขิง

3.2.2.3. เผือก

3.2.2.4. มันฝรั่ง

3.2.2.5. มันมือเสือ

3.2.2.6. หน่อไม้

3.3. ใบ

3.3.1. ตระกูลหอม

3.3.1.1. กระเทียม

3.3.1.2. กระเทียมต้น

3.3.1.3. หอมแดง

3.3.1.4. หอมแบ่ง

3.3.1.5. หอมหัวใหญ่

3.3.2. กลุ่มใบ้กว้าง

3.3.2.1. กะหล่ำปลี

3.3.2.2. คะน้า

3.3.2.3. ปวยเล้ง

3.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

3.3.2.5. ผักกาดหอม

3.4. ดอก

3.4.1. ตาดอกอ่อน

3.4.1.1. กะหล่ำดอก

3.4.1.2. บล็อกโคลี่

3.4.2. ดอกแก่

3.4.2.1. โสน

3.5. ผล

3.5.1. ตระกูลแตง

3.5.1.1. แตงเทศ

3.5.1.2. แตงโม

3.5.1.3. ฟักทอง

3.5.2. ผักตระกูลมะเขือ

3.5.2.1. พริก

3.5.2.2. มะเขือเทศ