แกงเลียงกุ้ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แกงเลียงกุ้ง by Mind Map: แกงเลียงกุ้ง

1. วัตถุดิบ

1.1. ผัก

1.1.1. ฟักทอง

1.1.2. บวบหอมอ่อ

1.1.3. ข้าวโพดอ่อน

1.1.4. เห็ดฟาง

1.1.5. เห็ดนางฟ้า

1.1.6. ใบแมงลัก

1.2. เนื้อสัตว์

1.2.1. กุ้งสด

1.3. เครื่องแกงเลียง

1.3.1. กุ้งแห้ง 1 ถ้วย

1.3.2. พริกไทยเม็ด 2-3 ช้อนดตีะ

1.3.3. หอมแดง 10 หัวกลาง

1.3.4. กะปิอย่างดี 2 ช้อนโต๊ะ

1.3.5. กระชาย 3 แง่ง

1.3.6. พริกขี้หนูสวน 5-6 เม็ด

1.3.7. น้ำปลาอย่างดี

2. เครื่องมือ

2.1. หม้อ

2.2. เตาแก๊ซ

2.3. ครก