การจำแนกประเภทผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกประเภทผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทผัก

1. จำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. ตระกูลกะหล่ำ

1.1.1. กะหล่ำดาว

1.1.2. กะหล่ำดอก

1.1.3. กะหล่ำปลี

1.1.4. กวางตุ้ง

1.1.5. คะน้า

1.1.6. ผักกาดขาวปลี

1.1.7. ผักกาดเขียวปลี

1.1.8. ผักกาดหัว

1.1.9. บล็อกโคลี่

1.2. ตระกูลแตง

1.2.1. แตงกวา

1.2.2. แตงเทศ

1.2.3. แตงโม

1.2.4. บวบบเหลี่ยม

1.2.5. บวบหอม

1.2.6. ตำลึง

1.2.7. น้ำเต้า

1.2.8. ฟักทอง

1.2.9. มะระ

1.3. ตระกูลถั่ว

1.3.1. กระถิน

1.3.2. แค

1.3.3. ชะอม

1.3.4. ถั่วแขก

1.3.5. ถั่วฝักยาว

1.3.6. ถั่วลันเตา

1.3.7. มันแกว

1.3.8. โสน

1.4. ตระกูลมะเขือ

1.4.1. พริก

1.4.2. พริกยักษ์

1.4.3. พริกหวาน

1.4.4. มะเขือ

1.4.5. มะแว้ง

1.4.6. มะเขือเทศ

1.5. ตระกูลอื่นๆ

1.5.1. ข้าวโพดหวาน

1.5.2. เครื่องเทศ

1.5.3. ขึ้นฉ่าย

1.5.4. ผักกาดหอม

1.5.5. ผักชี

1.5.6. สมุนไพร

1.5.7. ผักบุ้งจีน

2. จำแนกตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว

2.1.1.1. แครอท

2.1.1.2. ผักกาดหัว

2.1.1.3. เทอร์นิพ

2.1.2. รากแขนง

2.1.2.1. มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. ลำต้นเหนือดิน

2.2.1.1. กะหล่ำปม

2.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.2.2.1. ขิง

2.2.2.2. ข่า

2.2.2.3. มันฝรั่ง

2.2.2.4. มันมือเสือ

2.2.2.5. เผือก

2.2.2.6. หน่อไม้

2.3. ใบ

2.3.1. ตระกูลหอม

2.3.1.1. กระเทียม

2.3.1.2. กระเทียมต้น

2.3.1.3. หอมแดง

2.3.1.3.1. หอมแบ่ง

2.3.1.4. หอมแบ่ง

2.3.2. กลุ่มใบกว้าง

2.3.2.1. กะหล่ำปลี

2.3.2.2. คะน้า

2.3.2.3. ปวยเล้ง

2.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

2.3.2.5. ผักกาดหอมดอก

2.4. ดอก

2.4.1. ตาดอกอ่อน

2.4.1.1. กะหล่ำปลี

2.4.1.2. บล็อกโคลี่

2.4.2. ดอกแก่

2.4.2.1. แค

2.4.2.2. โสน

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน

2.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

2.5.1.2. ถั่วลันเตา

2.5.1.3. บวบเหลี่ยม

2.5.1.4. มะระ

2.5.1.5. มะเขือ

2.5.1.6. แตงกวา

2.5.1.7. ข้าวโพดฝักอ่อน

2.5.1.8. ถั่วฝักยาว

2.5.2. ผลแก่

2.5.2.1. แตงเทศ

2.5.2.2. แตงโม

2.5.2.3. ฟักทอง

2.5.2.4. พริก

2.5.2.4.1. ตระกูลแตง

2.5.2.5. มะเขือเทศ

3. จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ฤดูหนาว(ต.ค.-ม.ค.)

3.1.1. ผักเจริญโตช่วง18-28องศาเซลเซียส

3.1.2. กะหล่ำดอก,กะหล่ำปลี,กระเทียม,แครอท,บล็อกโคลี่,ผักกาดเขียวปลี,ผักกาดหัว,ผักกาดหอม,มันฝรั่ง,หอมหัวใหญ่

3.2. ฤดูฝน(มิ.ย.-ก.ย.)

3.2.1. ผักเจริญโตช่วง25-35องศาเซลเซียส

3.2.2. ผักตระกูลแตงยกเว้นแตงเทศ

3.2.3. ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว

3.3. ฤดูร้อน(ก.พ.-พ.ค.)

3.3.1. ผักเจริญโตช่วง25-35องศาเซลเซียส

3.3.2. กระเจี๊ยบเขียว,ข้าวโพดหวาน

3.3.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

3.3.4. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์ พริกหวาน

3.3.5. ผักตระกูลถั่ว ยกเว้นถั่วลันเตา