Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DRIKKEVAND by Mind Map: DRIKKEVAND

1. Vandets kredsløb

1.1. Selv hvis der ikke var liv, ville kredsløbet stadig være der.

1.2. Det har tre former. Flydende, fast, og fordampende.

1.3. Mennesket låner vand fra vandets kredsløb.

1.4. Det stopper aldrig.

1.5. Vandets kredsløb sørger for at vi altid har vand på jorden.

1.6. Der er fordampning, fortætning, nedbør, afstrømning.

1.7. Vandets kredsløb er et lukket system.

1.8. Hvis du følger en enkelt vanddråbe i 100 år i vandets kredsløb ville den være, 98 år i havet, 20 måneder i fast form (fx is),

2. Grundvand

3. Vandforbrug

4. Spildevand