VAATLUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VAATLUS by Mind Map: VAATLUS

1. Süstemaatiline vaatlus

1.1. Vaatleja on kõrvaline seisja

1.2. Liigenduskeemid, tabelid, loetelu

1.3. Kvantitatiivne uuring

1.4. Viiakse läbi nt. laboris või uurimisruumides

2. Osalusvaatlus

2.1. Vaatleja osaleb tegevuses

2.2. Kvalitatiivne uuring

2.3. Kujuneb vastavalt olukorrale

3. Täielik osalus

3.1. Uurija jääb vasuolulisse rolli

4. Osalus vaatlejana

4.1. Uurija on rühmas vaid vaatleja