Інформаційні системи та технології в обліку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні системи та технології в обліку by Mind Map: Інформаційні системи та технології в обліку

1. За сферою функціонування ІСО поділяються на:

1.1. ІСО промислових підприємств

1.2. ІСО підприємств транспорту

1.3. ІСО підприємств сільського господарства

1.4. ІСО бюджетних організацій

1.5. ІСО підприємств зв’язку

2. Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення та послуг, які люди використовують, щоб забезпечити:

2.1. високу швидкість обробки даних

2.2. швидкий пошук інформації

2.3. розосередження даних

2.4. доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування

3. За ступенем охоплення завдань обліку, контролю та аудиту ІСО поділяють на

3.1. комплексну автоматизацію обліку, контролю та аудиту, пов’я­зану з іншими автоматизованими інформаційними системами

3.2. автоматизацію окремих комплексів задач (окремих ділянок обліку)

3.3. автоматизацію окремих задач обліку, контролю та аудиту

4. За типом інтерфейсу користувача ІСО поділяють на

4.1. пакетні АІСО

4.2. діалогові АІСО

4.3. мережеві АІСО

5. Інформаційні технології поділяються

5.1. ручна (до XIX століття)

5.2. механічна (початок XIX століття - 40-і роки XX ст)

5.3. електрична (40-60-і роки XX ст)

5.4. електронна або комп'ютерна( 60-ті)

6. За типом інтерфейсу користувача ІСО поділяють на

6.1. пакетні АІСО

6.2. діалогові АІСО

6.3. мережеві АІСО

7. За рівнем управління ІСО поділяються на:

7.1. галузеві ІСО

7.2. територіальні ІСО

7.3. корпоративні ІСО

8. За способом передавання інформації ІСО поділяють на:

8.1. локальні ІСО

8.2. багаторівневі ІСО

8.3. інтегровані ІСО

8.4. розподільчі ІСО