ideale school

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ideale school by Mind Map: ideale school

1. soort school

1.1. vmbo

1.1.1. TL

1.1.2. GL

1.1.3. KBR

1.1.4. BBL

1.2. lesprogramma

1.2.1. gemeenschappelijk deel

1.2.1.1. verplichte vakken

1.2.1.2. sociale trainingen (b.v. Rots en Water)

1.2.1.3. loopbaanoriëntatie

1.2.2. profieldeel

1.2.2.1. 10 profielen

1.2.3. keuzevakken en -activiteiten

1.2.3.1. Leren Debatteren

1.2.3.2. schoolband

1.2.3.3. vreemde talen

1.2.3.4. Sport

1.2.3.5. flexibele examering

2. soort onderwijs

2.1. les

2.1.1. instructie klassikaal

2.1.1.1. kort

2.1.1.2. betekenisvol

2.1.2. verwerking

2.1.2.1. groepjes of individueel

2.1.3. afsluiting

2.1.3.1. terugblik op doel

2.1.3.2. terugblik op proces

3. structuur

3.1. lijn-staforganisatie

3.1.1. directeur

3.1.2. teamleider

3.1.3. leraar

3.2. warme overdracht

3.2.1. multidisciplinaire leerlingbespreking, 3 x per jaar

3.2.2. onderling overleg vakdocenten

3.2.3. minimaal 1  per jaar oudercontacten

3.3. MR

3.4. GMR

4. onderwijs op maat

4.1. pedagogische ondersteuning

4.1.1. leerlinggesprek

4.1.2. trajectklas

4.1.3. extra begeleidende ondersteuning

4.2. didactische ondersteuning

4.2.1. extra uren bijles

4.2.1.1. aanvraag ouders

4.2.1.2. aanvraag leerling

4.2.1.3. aanvraag leraar

5. profiel

5.1. voortgezet onderwijs

5.2. gebaseerd op christelijke normen en waarden (o.a. naastenliefde, respect, opkomen voor zwakkeren)

5.3. speciale aandacht voor sociale competenties: zelfkennis, assertiviteit en relaties aangaan

6. inrichting school

6.1. middelgrote school, tot max 1000 leerlingen

6.2. Ruime klaslokalen met ruimte voor groeps- en individueel werk

6.3. gezamenlijke ontmoetingsplaats voor leerlingen en docenten

6.4. Flexibel inzetbare ruimtes voor trainingen, projectoverleggen, etc.

6.5. per profiel faciliteiten om de praktijk te kunnen ontdekken, zoals muziekinstrumenten, werkplaats, sportzalen,