Crisi Antic Règim

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Crisi Antic Règim by Mind Map: Crisi Antic Règim

1. Característiques

1.1. Societat

1.1.1. estamental

1.1.1.1. és

1.1.1.1.1. tancada

1.1.1.1.2. per naixament

1.1.1.2. 2 estaments

1.1.1.2.1. Priviliegiats

1.1.1.2.2. no privilegiats

1.1.1.2.3. burguesia

1.2. Economia

1.2.1. + important

1.2.1.1. agricultura

1.2.1.1.1. subsistència

1.2.1.1.2. terres nobles

1.2.1.2. ramaderia

1.2.2. artesania

1.2.2.1. mans

1.2.2.1.1. gremis

1.2.2.2. Reis

1.2.2.2.1. fàbriques reials

1.2.3. comerç

1.2.3.1. sube

1.2.3.1.1. comercio con

2. Govern

2.1. Absolutisme

2.1.1. rei

2.1.1.1. tots poders

2.1.1.1.1. EJELEJU

2.1.1.2. poder donat

2.1.1.2.1. per Déu

2.1.1.3. ajudat per

2.1.1.3.1. funcionaris

2.1.1.3.2. exèrcit

2.1.1.4. algunes qüestions

2.1.1.4.1. pujar

2.1.1.4.2. nous

2.1.1.4.3. aprovades per

2.1.1.5. aplicar

2.1.1.5.1. mercantilisme

2.2. Parlamentarisme

2.2.1. Anglaterra

2.2.1.1. lleis

2.2.1.1.1. sobre

2.2.1.2. Rei

2.2.1.2.1. garantir

2.2.1.2.2. no pot

2.3. Províncies Unides

3. Il.lustració