Οι ακτές της Ελλάδας

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Οι ακτές της Ελλάδας by Mind Map: Οι ακτές της Ελλάδας

1. 3. Κόλπος ονομάζεται το τμήμα ή το μέρος της θάλασσας που εισχωρεί ή μπαίνει στην ξηρά.

2. 4. Όρμος ονομάζεται ένας μικρός κόλπος

3. 5. Πορθμός ονομάζεται ένα στενό τμήμα θάλασσας που χωρίζει δύο τμήματα ξηράς

4. 6. Ισθμός ονομάζεται ένα στενό τμήμα ξηράς που χωρίζει δύο θάλασσες

5. 7. Διώρυγα ονομάζουμε ένα στενόμακρο τμήμα θάλασσας που ενώνει τις δύο θάλασσες όταν αυτές χωρίζονται στον ισθμό. Η διώρυγα είναι ένα μεγάλο κανάλι που ανοίγεται με ανθρώπινη παρέμβαση

6. 8. Κυριότεροι χερσόνησοι της Ελλάδας

7. 9. Κυριότεροι κόλποι της Ελλάδας

8. 1. Χερσόνησος ονομάζεται ένα στενόμακρο τμήμα ξηράς που εισχωρεί (μπαίνει στη Θάλασσα)

9. 2.Ακρωτήριο ονομάζεται η άκρη ή το τελευταίο τμήμα μιας χερσονήσου

10. Κυριότερα ακρωτήρια της Ελλάδας

11. 10. Οι πορθμοί και ισθμοί της Ελλάδας