Характеристика програмного забезпечення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Характеристика програмного забезпечення by Mind Map: Характеристика програмного забезпечення

1. Прикладні програми спеціального забезпечення

2. Прикладні програми загального призначення

3. Службове програмне забезпечення

4. Операційні системи

5. Системне програмне       забезпеченння Призначене для керування роботою складових комп'ютера та обміном даних між ними .

6. Системи програмування Призначені для створювання нових програм з використанням мов програмування .

7. Прикладне програмне           забезпечення Призначене для реалізації конкретних задач опрацювання даних , які користувач розв'язує в ході своєї діяльності