Характеристика програмного забезпечення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Характеристика програмного забезпечення by Mind Map: Характеристика програмного забезпечення

1. Службове програмне забезпечення

2. Операційні системи

3. Системне програмне       забезпеченння Призначене для керування роботою складових комп'ютера та обміном даних між ними .

4. Системи програмування Призначені для створювання нових програм з використанням мов програмування .

5. Прикладні програми спеціального забезпечення

6. Прикладні програми загального призначення

7. Прикладне програмне           забезпечення Призначене для реалізації конкретних задач опрацювання даних , які користувач розв'язує в ході своєї діяльності