We make European Road Transport Smart & Fair

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
We make European Road Transport Smart & Fair by Mind Map: We make European Road Transport Smart & Fair

1. CONDITIONS

1.1. By gaining critical mass of the European Transport Market

1.1.1. WEST conquest (shippers side)

1.1.1.1. WoW TfS product

1.1.1.2. TFA project

1.1.1.3. FireTms Sales for Forwarders

1.1.1.4. Fairs and networking events

1.1.1.5. Leads acqusitions

1.1.1.5.1. SEO

1.1.1.5.2. trans.info

1.1.1.5.3. trans.eu sites with good translations and conversions

1.1.1.5.4. campains /email /calls/im etc

1.1.1.6. New niche product - like (price rates?)

1.1.1.7. integrations with K0 i K1

1.1.1.8. aqusitions of other companies to gain offers or customers

1.1.1.9. integrations with TMS

1.1.2. Program InterMares

1.1.2.1. leads acqusitions

1.1.2.2. WoW TfC product

1.1.2.3. FireTms Sales for Forwarders

1.1.2.4. New niche product - like price rates?

1.1.2.5. integrations with TMS

1.1.2.6. integrations with K0 i K1

1.1.2.7. Fairs and networking events

1.1.2.8. aqusitions of other companies to gain offers or customers

1.1.2.9. Turkey conquest

1.2. By offering sophisticated and outstanding WoW products

1.2.1. WoW Trans.eu Products

1.2.1.1. WoW  - Trans for Carriers  product

1.2.1.2. WoW - Trans for Shippers product

1.2.2. WoW Moduls for Trans.eu Product

1.2.2.1. WoW TransMessenger product

1.2.2.1.1. WoW  WebMessenger

1.2.2.1.2. WoW TransSMS

1.2.2.1.3. WoW - TransMessenger mobile

1.2.2.1.4. WoW TransExpres mobile

1.2.2.1.5. WoW Archive module

1.2.2.2. WoW TransMap product

1.2.2.3. Wow Trans Registration, Login and Options

1.2.2.4. WoW  TransContacts

1.2.2.5. WoW TransOrders product

1.2.2.6. WoW TransTasks product

1.2.2.6.1. WoW TransTask mobile

1.2.2.6.2. WoW TransScanner

1.2.3. WoW Trans.info

1.2.3.1. WoW News

1.2.3.2. WoW Walls

1.2.3.3. WoW Forum

1.2.3.4. WoW mobile

1.2.4. WoW TransParking

1.2.5. WoW Trans.eu Group Products and Services

1.2.5.1. WoW - OCP plus Audit Insurance

1.2.5.2. itd kolejne produkty (skalujemy poziom WoW, definiujemy wow poprzez skale, jak jest product polecany znajomym, trzeba to mierzyc dla kazdego produktu)

1.2.6. WoW Value and Idea Projects

1.2.6.1. WoW Metrics

1.3. By connecting and integrating Transport Community on one open common platform.

1.3.1. www site for integrators

1.3.1.1. telematix

1.3.1.2. tms

1.3.1.3. erp

1.3.2. api rest for microservices

1.3.3. building team  - advisors  for partners

1.3.4. plan for implementations

1.3.5. promoting partners in Trans.eu application /tools

1.4. By Building Truckers Society - long term competetive advantage

1.4.1. TransParking Project

1.4.2. TransJobs Project

1.4.3. TransTasks Project

1.4.4. Mobile Messenger Project

1.4.5. TransExpress Project

2. SMART

2.1. By matching business partners using automation, machine learning , algorithms or neuron networks.

2.1.1. Algorytmy Trans for Carriers

2.1.1.1. algorytm prezentacji i wyswietlania kolejności ofert wolnych ładunków na gieldzie ale dla przewoznika

2.1.1.2. algorytm rekomendujący konkretny ładunek do wzięcia od danego zaladowcy w zaleznosci od kryteriow

2.1.1.3. algorytm wspomagający budowanie profilu uzytkownika/firmy przewoznika

2.1.1.4. algorytm wkręcający przewoznika do przyjmowania zlecen w Trans.eu  aby wkrecił zaladowce do wystawienia zlecenia

2.1.1.5. algorytm onboardingowy dla przewoźnika wchodzenia w system, uczenia sie systemu, wykonywania akcji w okreslonej kolejnosci

2.1.1.6. algorytm zapraszania i proponowania kontaktow do dodania (firmy , osoby) i budowy grup głównie załadowców, chociaż mogą też być grupy pracownicze, kierowcy itd.

2.1.1.7. algorytm rekomendujący załadowców do stalej współpracy (tez do grup)

2.1.1.8. algorytm wyszukiwania ladunkow na transie - mobile TransExpress

2.1.1.9. algorytm planera  zlecen i tras z uwzględnieniem miejsc zaladunku i rozladunku , optymalizatorem, tras, cen i marży, rekomendowaniem kontrahentow - docelowo to algorytm podstawowy

2.1.1.10. algorytm wyboru/proponowania optymalnej trasy dla pojazdu - ( kanaly transportowe - dla przewoznika - ktorędy jechac , ale też niezbędne też do kalkulatora ofert dla zaladowcow)

2.1.2. Algorytmy Trans for Shippers

2.1.2.1. algorytm prezentacji kolejności ofert wolnych pojazdów od danych przewoznikow

2.1.2.2. algorytm rekomendujący przewozników do współpracy stałej

2.1.2.3. algorytm dobierający przewoźników do konketnego zlecenia

2.1.2.4. algorytm rekomendowania cen za fracht / widelki na bazie zleceń historycznych

2.1.2.5. algorytm układający zlecenia w trasę , z uwzględnieniem miejsc zaladunków i rozładunków

2.1.2.6. algorytm wkręcający do wystawiania zlecen w Trans.eu

2.1.2.7. algorytm onboardingowy dla załadowcy wchodzenia w system, uczenia sie systemu, wykonywania akcji w okreslonej kolejnosci

2.1.2.8. algorytm wspomagający budowanie profilu uzytkownika/firmy załadowczej / to tez element onboardingu

2.1.2.9. algorytm zapraszania i proponowania kontaktow do dodania (firmy , osoby) i budowy grup głównie przewoznikow chociaż mogą też być grupy pracownicze

2.1.3. Algorytmy TransCore

2.1.3.1. algorytm ustalania osób decyzyjnych i uprawnionych u klienta

2.1.3.2. algorytm powiadamiania o ważnych rzeczach dla uzytkownika (moga byc roznice dla przewoznika i zaladowcy)

2.1.3.3. algorytm ustalający i indeksujący preferowane aktywnosci uzytkownika (index aktywnosci, gamifikacja, statusy)

2.1.3.4. algorytm ofert specjalnych - poprawka , zmiana, promowanie nowych uzytkownikow aby dostali wartosc

2.1.4. Algorytmy Trans.info

2.1.4.1. algorytm wall-a TransPlace - newsy prasowe

2.1.4.2. algorytm wall-a TransPlace - profilowy co pokazywac uzytkownikowi (tez ogloszenia watki, z forum,)

2.1.4.3. algorytm proponowania newsow do obserwacji

2.1.5. Algorytmy dla grupy

2.1.5.1. algorytm TransRisk / TransCash

2.1.5.2. algorytm nadawania i odbierania certyfikatow TCC, TCE , TCF / Trans28000

2.1.5.3. algorytm wyszukwiania parkingow TransParking,

2.1.5.4. inonecar - algorytm matchowania auta i pasazera

2.1.5.5. TransJobs - algorytm ogloszeniowy - kojarzenie pracodawcy i pracownika

2.1.6. Algorytmy wewnętrzne

2.1.6.1. algorytm do społecznej weryfikacji ,analizy rekomendacji i autoryzacji użytkowników - sales , bezpieczenstwo

2.1.6.2. algorytm wylapywania zachowan podejrzanych, tez analizy donosow - bezpieczenstwo

2.1.6.3. algortym wylapywanie zachowanie klientow nieaktywnych, niezadowolonych, nie znajdujacych wartosci w systemie trans - dla customer service i sales -

2.1.6.4. algorytm wychwytyania potencjalnych klientow dla grupy (koniec polisy itd) i rekomendoania klientowi w programie odpowiednich uslug -program ESG

2.1.6.5. algortym zarzadzania leadami , co dla kogo, kiedy - program ESG

2.2. By organizing and monitoring the whole freight process for safety and efficiency

2.2.1. TransOrders Project

2.2.2. TransInvoices Project

2.2.3. TransFrachts (new) and auctions Project

2.2.4. TransTasks Project

2.2.4.1. TransScanner

2.2.5. TransCONTRACTs Project

2.2.6. TransPlanner Project (new)

2.2.7. TransConfirm Project (new)

2.2.8. TransIdentify (new)

2.2.9. TransReports (new)

2.2.10. Messenger Project

2.3. By connecting the fright process with other services , especially with finance services.

2.3.1. Faktoring Project

2.3.2. TransCard Project

2.3.3. TransLeasing Project

2.3.4. Cargo Insurance Project

3. FAIR

3.1. By using technology to make the market more honest, safe and transparent.

3.1.1. Companies Profiles Information

3.1.2. Companies and users activity reports/ stats

3.1.3. Licences/Documents/Certifacates transparency

3.1.4. Ratings, References and Recomendation systems

3.1.5. OCP Project/Insurance Audit + OCP Direct

3.1.6. Social authoristation project

3.1.7. Suspected behaviours monitoring project

3.2. By transfering the market from low prices focused to based on high quality services.

3.2.1. ISO28000 project

3.2.2. TCC/TCE Project

3.2.3. Carriers Audit Project

3.2.4. TransRisk 2.0 Project

3.3. By evening up the chances on the market for smaller companies.

3.3.1. Faktoring Project

3.3.2. OC/AC 3.5 ton /Ecologic

3.3.3. OC/AC DIRECT

3.3.4. TransCardsProject

3.3.5. TransLeasing Project

3.3.6. International Inkasso Project

4. OPERATIONS

4.1. Efficient Sales with great CX

4.2. Customer Services with great CX

4.3. Essential  customers safety  with great CX

4.4. Communication and Marketing with great CX.

4.5. Efficient, Speedy ,Agile and Quality Oriented Software Development

4.6. Excellent backup services and SSC (shared services center)