Zorgbureau Talent

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zorgbureau Talent by Mind Map: Zorgbureau Talent

1. Missie, visie en werkwijze

1.1. Gericht op talenten

1.2. Oplossingsgericht aanbod

1.3. Cliënten zijn 'talenten'

1.4. Mogelijkheden en hulpbronnen benutten

1.5. Positief toekomstperspectief

1.6. Samen aangaan van opgesteld plan

2. Aanbod

2.1. Ambulante begeleiding

2.1.1. - Ouders met opvoedingsvragen    - Jeugdigen met psychiatrische problematiek, cognitieve beperking en/of gedragsproblematiek    - Jeugdigen met ernstige opvoed- of ontwikkelingsproblemen    - Multi-goal gezinnen; gezinnen die te kampen hebben met veel uitdagingen op verschillende levensgebieden

2.1.2. Talent ondersteunt het gezin bij opvoedingsvragen, vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, begeleiding in de ADL, ondersteuning bij sociaal netwerk etc.

2.2. Begeleiding Groep Jeugd

2.2.1. - 4 tot 18 jaar - psychiatrisch problematiek, cognitieve beperking, gedrags- en/of opvoedingsproblematiek                              - sociale vaardigheden en zelfredzaamheid richting de toekomst verder ontwikkelen

2.2.2. Naschoolse begeleiding: elke dag andere activiteiten zoals bv. voetbal, computerclub, knutselen, theater etc.

2.3. Begeleiding Groep Volwassenen

2.3.1. - Personen die niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen a.g.v. een psychiatrisch probleem, cognitieve beperking en/of gedragsproblematiek                           - Personen die zich verder willen ontwikkelen in zelfstandigheid, sociale vaardigheden en arbeidsgerelateerde taken binnen een groepsproces

2.3.2. groenvoorziening, bakkerij, restaurant talentino etc.

2.4. Begeleiding verstandelijke Beperking

2.4.1. - Voor kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen met een cognitieve beperking,  psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen. - Voor jeugdigen en (jong-) volwassen die niet tot nauwelijks in staat zijn tot zelfstandig wonen - Voor (jong) volwassenen die door hun psychische of gedragsproblematiek niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen - Voor kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen die op zoek zijn naar activering in een zeer beschermde omgeving

2.5. Woonbegeleiding

2.5.1. - Voor jeugdigen en (jong-) volwassenen die een plek zoeken voor zichzelf, omdat er thuis geen goede context aanwezig is - Voor (jong) volwassenen die nog niet helemaal op eigen benen kunnen staan en zich graag verder willen ontwikkelen in zelfstandigheid - Voor jeugdigen en (jong) volwassenen die een behandeltraject hebben afgerond en op zoek zijn naar een stapje vooruit - Voor jeugdigen en (jong) volwassenen die op zoek zijn naar een eigen plek in een zeer beschermde omgeving - Voor jeugdigen en (jong) volwassenen met een psychiatrisch probleem, cognitieve beperking en/of gedragsproblemen.

2.5.2. Beschermd wonen met 24uurs begeleiding of ambulante begeleiding

2.6. Rots en water

2.6.1. vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen, pubers, volwassenen  die problemen ervaren m.b.t. zelfvertrouwen, assertiviteit en het bewaken van eigen grenzen. Het programma is zeer geschikt als antipest-programma voor scholen in het regulier alsook speciaal (basis)onderwijs.

3. "Een goede werkrelatie is de motor voor verandering. Wij kiezen ervoor om het ‘Talent’ te zien als individu met positieve intenties en talenten. Tevens zien wij ouders en opvoeders en partners als expert.”

4. Zowel professionals als vrijwilligers. Zij dragen de waarden van 'Talent' uit nl.: -oplossingsgericht                        -respectvol                                        -actief                                    -systeemgericht               -resultaatgericht