Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bank by Mind Map: Bank

1. Lokaty

1.1. Narzędzia admina

1.1.1. Requesty

1.1.1.1. Usuwanie

1.1.1.2. Archiwizacja

1.1.2. Dodawanie nowych typów lokat

1.1.3. Podgląd lokat

1.1.3.1. Edycja założonych lokat

1.1.3.2. Usuwanie założonych lokat

1.2. Narzędzia usera

1.2.1. Zakładanie nowej lokaty z donate

1.2.2. Wypłata z lokaty

1.2.2.1. Wypłata na konto bankowe (automat)

1.2.2.2. Przedłużenie lokaty

1.2.2.2.1. Wypłata odsetek na konto (automat)

1.2.2.2.2. Przedłużenie kwotą z odsetkami (automat)

1.2.2.2.3. Wypłata odsetek na donate (request)

1.2.2.3. Wypłata na donate (request)

1.2.3. Podgląd lokat

2. Konto

2.1. Narzędzia admina

2.1.1. Requesty

2.1.1.1. Usuwanie

2.1.1.2. Archiwizacja

2.1.2. Podgląd kont

2.1.2.1. Edycja aktualnego salda konta

2.1.2.2. Wgląd w historię konta

2.1.3. Zmiana oprocentowania

2.2. Narzędzia usera

2.2.1. Wpłata

2.2.2. Przelew na wybrane konto

2.2.3. Założenie lokaty z pieniędzy na koncie

2.2.4. Wypłata

3. Giełda

4. Firmy

5. Raporty

5.1. Narzędzia pracownika

5.1.1. Podliczenie stanu golda prywatnego/bankowego

5.1.2. Składanie raportu

5.2. Narzędzia admina

5.2.1. Wprowadzanie wartości początkowej (gold banku i gold prywatny)

5.2.2. Wgląd w raporty

5.2.2.1. Ostatni raport każdego pracownika

5.2.2.2. Pełna historia raportów

5.2.3. Podsumowanie