Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Bank by Mind Map: Bank
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Bank

Lokaty

2 tygodnie - 10% miesiąc - 24% 3 miesiące - 84% Naliczanie na zakończenie lokaty od wpłaconej sumy.

Narzędzia admina

Requesty, Usuwanie, Archiwizacja

Dodawanie nowych typów lokat

Podgląd lokat, Edycja założonych lokat, Usuwanie założonych lokat

Narzędzia usera

Zakładanie nowej lokaty z donate

Wypłata z lokaty, Wypłata na konto bankowe (automat), Przedłużenie lokaty, Wypłata odsetek na konto (automat), Przedłużenie kwotą z odsetkami (automat), Wypłata odsetek na donate (request), Wypłata na donate (request)

Podgląd lokat

Konto

Narzędzia admina

Requesty, Usuwanie, Archiwizacja

Podgląd kont, Edycja aktualnego salda konta, Wgląd w historię konta

Zmiana oprocentowania

Narzędzia usera

Wpłata

Przelew na wybrane konto

Założenie lokaty z pieniędzy na koncie

Wypłata

Giełda

Firmy

Raporty

Narzędzia pracownika

Podliczenie stanu golda prywatnego/bankowego

Składanie raportu

Narzędzia admina

Wprowadzanie wartości początkowej (gold banku i gold prywatny)

Wgląd w raporty, Ostatni raport każdego pracownika, Pełna historia raportów

Podsumowanie