Diskriminasi terhadap Wanita

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Diskriminasi terhadap Wanita by Mind Map: Diskriminasi terhadap Wanita

1. 1. Salah persefahaman

1.1. Wanita tidak mempunyai hak dalam Islam

1.2. Perempuan digambarkan sebagai makhluk yang keberadaannya sangat bergantung kepada laki-laki

1.3. Islam melaksanakan banyak hukuman keras terhadap wanita

1.4. Kelahiran wanita hanya untuk memuaskan nafsu sahaja

1.5. Kelahiran perempuan dianggap pengghinaan terhadap keluarga

1.5.1. Menyebabkan amalan membunuh bayi perempuan tidak terkawal

2. 3. Cara-cara mengatasi salah faham

2.1. Menyebarkan agama Islam yang benar mengikut al-Quran dan al-Sunnah

2.2. Mengadakan seminar tentang hak wanita Muslim

2.3. Memberitahukan kepentingan wanita dalam agama Islam

2.4. Mengutamakan hak wanita di tempat bekerja

3. 2. Definisi yang betul

3.1. Perempuan memiliki esensi dan identitas yang sama dengan laki-laki

3.2. Surga terletak di bawah kaki ibu

3.2.1. ibu adalah ridhonya Allah

3.3. Wanita sholihah adalah tiangnya nagara

4. Ahli Kumpulan: Liew Mei See, Emily Low Sze Yeng, Ho Xuan Yun