Isu dan Salah Faham Terhadap Islam Diskrinimasi Terhadap Wanita

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Isu dan Salah Faham Terhadap Islam Diskrinimasi Terhadap Wanita by Mind Map: Isu dan Salah Faham Terhadap Islam Diskrinimasi Terhadap Wanita

1. Seorang pria mungkin akan poligami hingga empat isteri

1.1. Ayah menjelaskan suami tidak bisa menjaga kesetaraan antara dua atau lebih isteri

2. Lelaki dewasa diperbolehkan untuk menikah gadis yang belum puber, gadis cilik.

2.1. Pre-pubertas tidak dibenarkan menceraikan. Lepas itu, suami baru boleh kahwin dengan mereka.

3. Wanita Islam tidak diberi hak yang sama untuk memenuhi keperluan kebendaan dan mereka tidak bebas mengurus hak milik dan harta mereka.

3.1. Mereka akan diberi hak yang sama dengan kaum lelaki untuk menggadai, menyewa, mewakaf, menjual, membeli dan mendapat faedah daripada harta milik mereka.

4. Kelahiran anak perempuan dalam keluarga dianggap penghinaan dan amalan pembunuhan bayi perempuan adalah tidah terkawal.

4.1. Apabila Islam datang, agama ini melarang keras amalan pembunuhan bayi perempuan. Islam telah memberikan kembali hak asasi manusia yang banyak kepada wanita.

5. Serorang suami mungkin hanya membuang salah seorang isteri yang tidak diinginkan.

5.1. Terdapat isteri yang baik hati, isteri yang bertabiat buruk, oleh itu suami lebih cenderung kepada satu isteri daripada terhadap isteri lain.