การล่าอาณานิคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การล่าอาณานิคม by Mind Map: การล่าอาณานิคม

1. สาเหตุการเกิดการล่าอาณานิคม

2. จุดเริ่มต้นการล่าอาณานิคมมาจาก การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามปกติก่อน แต่พอประเทศยุโรปมีอำนาจทางทหารมั่นคงขึ้นแข็งแกร่งขึ้น ความต้องการและความโลภก็มีมากขึ้นด้วย ฉะนั้นเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุด ประเทศในยุโรปจึงต้องหาดินแดนนอกทวีปเพื่อหาทรัพยากรที่ตนไม่มี และจัดการสร้างเอง ทำเอง โดยที่คนท้องถิ่นไม่ได้ผลประโยชน์ เพื่อป้อนผลประโยชน์เหล่านี้ให้ชาติตัวเองมากที่สุด โดยไม่เห็นหัวคนในดินแดนที่ตัวเองยึดมา   ซึ่งทรัพยากรที่ประเทศจักรวรรดินิยมยุโรปสมัยก่อนต้องการส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตร อย่างเช่น ฝ้ายที่ปลูกมากในอเมริกาเหนือ อ้อยที่ปลูกมากในแคริบเบียนและบราซิลเพื่อส่งน้ำตาลไปขายยุโรป หรือเครื่องเทศในอินโดนีเซีย

3. ผลกระทบจากการล่าอาณานิคม

4. 1.สมัยจักรวรรดินิยมเป็นสมัยที่ดินแดนส่วนต่างๆของโลกถูกเชื่อมโยงด้วยกัน

5. 2.เป็นสมัยที่ชาติยุโรปมีอำนาจสูงสุด มีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วโลก ชาวยุโรปจึงได้นำอารยธรรมของตนไปเผยแพร่ทุกมุมโลก

6. 3.ดินแดนที่เป็นอาณานิคมมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านการศึกษา

7. ลัทธิจักรวรรดินิยม

8. ลัทธิจักรวรรดินิยม คือ นโยบายขยายอำนาจในการเข้าควบคุมหรือมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือดินแดนอื่น อันเป็นวิถีทางเพื่อการได้มาและการรักษาจักรวรรดิให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ ทั้งจากการขยายอำนาจ เข้ายึดครองดินแดนโดยตรง และจากการเข้าคุมอำนาจทางอ้อมในด้านการเมือง หรือทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ

9. สงครามโลกครั้งที่ 1

10. สาเหตุ

11. ลัทธิจักรวรรดินิยม แต่ละประเทศกำลังแสวงหาดินแดน อังกฤษได้ไปเยอะแล้ว ฝรั่งเศษก็มีแล้ว แต่ประเทศอื่นๆที่เพิ่งรวมตัวกันได้ เช่น เยอรมนี อิตาลี ก็อยากมีบ้าง จนนำไปสู่ความขัดแย้งกัน แย่งทรัพยากร

12. ผลกระทบที่เกิดขึ้น

13. ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะ แต่คนตายเยอะ ความเสียหายมาก

14. เกิดคำแถลง 14 ประการของประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน แห่ง USA เพื่อหาแนวทางสันติภาพและจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ