S.W. : waarnemen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
S.W. : waarnemen by Mind Map: S.W. : waarnemen

1. WAARNEMINGSPROCES

1.1. PRIKKEL : GEWAARWORDEN

1.1.1. UIT OMGEVING

1.1.2. UIT LICHAAM

1.2. ZINTUIGEN:GEWAARWORDEN

1.2.1. REUKZIN

1.2.2. ZICHT

1.2.3. TASTZIN

1.2.4. GEHOOR

1.2.5. SMAAKZIN

1.2.6. EVENWICHT

1.3. HERSENEN : WAARNEMEN

1.3.1. interpreteren

1.3.2. waarnemen

2. KENMERKEN WAARNEMINGSPROCES

2.1. GELEIDELIJKE VERANDERINGEN

2.2. INDIVIDUELE VERSCHILLEN

2.3. DREMPEL GEWAARWORDING

2.4. GEWENNIGNG/PLOTSE VERANDERING

2.5. WAARNEMING = RELATIEF

2.6. WAARNEMING = SELECTIEF

2.7. WAARNEMING = ACTIEF PROCES

2.8. CONSTANTEN IN WAARNEMING

2.8.1. KLEURCONSTANTEN

2.8.2. VORMCONSTANTEN

2.8.3. GROOTTECONSTANTEN

3. SOORTEN WAARNEMINGEN

3.1. VISUELE

3.1.1. FUNCTIES

3.1.1.1. LOKALISEREN

3.1.1.2. IDENTIFICEREN

3.1.1.3. ORIËNTEREN

3.1.1.4. NON VERBALE TAAL OPVANGEN

3.2. AUDITIEVE

3.2.1. FUNCTIES

3.2.1.1. LOKALISEREN

3.2.1.2. IDENTIFICEREN

3.2.1.3. EMOTIES

3.2.1.4. VERBALE / SUB VERBALE TAAL OPVANGEN

3.3. OLFACTORISCHE

3.3.1. FUNCTIES

3.3.1.1. IDENTIFICEREN

3.3.1.2. EMOTIES

3.3.1.3. WAARSCHUWINGSFUNCTIE

3.3.1.4. COMMUNICATIE

3.4. GUSTATIEVE

3.4.1. FUNCTIES

3.4.1.1. IDENTIFICEREN

3.4.1.2. WAARSCHUWINGSFUNCTIE

3.4.2. PRIMAIRE SMAKEN

3.4.2.1. ZOUT

3.4.2.2. ZOET

3.4.2.3. BITTER

3.4.2.4. ZUUR

3.4.2.5. UMAMI

3.5. TACTIELE

3.5.1. FUNCTIES

3.5.1.1. IDENTIFICATIE

3.5.1.2. BESCHERMINGSFUNCTIE

3.5.1.3. WAARSCHUWINGSFUNCTIE

3.5.1.4. PRIMAIRE LEVENSFUCTIE

3.5.1.5. LICHAAMSTEMPERATUUR REGELEN

3.5.1.6. COMMUNICATIE

4. FACTOREN DIE WAARNEMING BEÏNVLOEDEN

4.1. VERMOEIDHEID

4.2. ALCOHOL

4.3. DRUGS

4.4. VORIGE ERVARINGEN

4.5. STE INDRUK

4.6. LICHAMELIJKE BEPERKING

4.7. REFERENTIEKADER

4.8. CONTEXT

5. GEVOLGEN WAARNEMINGSPROCES

5.1. GEDRAG

5.1.1. UITERLIJK WAARNEEMBAAR

5.1.1.1. MOLAIR GEDRAG

5.1.1.1.1. GEMAKKELIJK WAARNEEMBAAR

5.1.1.2. MOLECULAIR GEDRAG

5.1.1.2.1. MOEILIJK ZICHTBAAR

5.1.1.2.2. FYSIOLOGISCH GEDRAG

5.1.2. INNERLIJK WAARNEEMBAAR

5.1.2.1. NIET WAARNEEMBAAR

6. VISUELE ILLUSIES

6.1. SYSTEMEN INTERPRETEREN VERKEERD

6.2. WETTEN

6.2.1. WET FIGUUR-ACHTERGROND WAARNEMING

6.2.2. GEHEEL= MEER DAN SOM VAN DELEN

6.2.3. GROEPERINGSWETTEN

6.2.3.1. WET VAN NABIJHEID

6.2.3.2. WET VAN GELIJKHEID

6.2.3.3. WET VAN CONTINUÏTEIT

6.2.3.4. WET VAN GESLOTENHEID

6.2.3.5. WET VAN EENVOUD