Марфалагічнае словаўтварэнне

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Марфалагічнае словаўтварэнне by Mind Map: Марфалагічнае словаўтварэнне

1. Афіксацыя

1.1. Прэфіксацыя (прэфіксальнае словаўтварэнне)

1.2. Суфіксацыя (суфіксальнае словаўтварэнне) + нульсуфіксацыя (нулявая суфіксацыя, нульсуфіксальнае словаўтварэнне)

1.3. Канфіксацыя (канфіксальнае, цыркумфіксальнае, змешанае словаўтварэнне) + прэфіксальна-нульсуфіксальнае словаўтварэнне

1.4. Постфіксацыя (постфіксальнае словаўтварэнне)

1.5. Прэпостфіксацыя (прэфіксальна-постфіксальнае словаўтварэнне)

1.6. Суфіксальна-постфіксальнае словаўтварэнне

1.7. Прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальнае словаўтварэнне

2. Кампазіцыя

2.1. Словаскладанне

2.2. Асноваскладанне

2.3. Абрэвіяцыя

3. Кампазіцыя + афіксацыя

3.1. Складана-суфіксальнае словаўтварэнне

3.2. Складана-нульсуфіксальнае словаўтварэнне