Skriva referat

En tankekarta som ska kunna vara till hjälp när du skriver olika slags referat.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skriva referat by Mind Map: Skriva referat

1. Användbara ord

1.1. Enligt XX

1.2. XX beskriver

1.3. Sedan skriver XX

1.4. XX tycker

1.5. XX förklarar

2. Länkar och material

2.1. Referatmarkörer

2.2. Skriva referat

2.3. Arbetsgång referat

2.4. Exempeltext referat

3. Vad gör man när man skriver ett referat?

3.1. Sammanfattar det någon annan skrivit, sagt eller gjort

3.2. Väljer ut det innehåll som är viktigt för referatet

3.3. Visar med referatmarkörer, vem som skrivit, sagt eller gjort vad

3.4. Är trogen mot originaltexten/texterna

3.5. Är objektiv och neutral (inga egna åsikter eller tankar)

4. Förbättra ett referat

4.1. Disposition

4.1.1. Genom att skapa en logisk ordning och dela in i stycken får du en bra disposition i ditt referat.

4.2. Språk

4.2.1. Genom att följa skrivregler och använda relevanta ord och begrepp blir ditt referat tydligt och begripligt.

5. Skrivregler

5.1. Stavning

5.1.1. Länk till en kort översikt över stavningsregler på två sidor.

5.1.2. Länk till en längre översikt över stavningsregler och övningar till dessa.

5.1.3. Ta hjälp av rättstavningsprogram på datorn.

5.1.4. Låt en talsyntes läsa upp din text. Då upptäcker du en del av stavfelen.

5.2. Styckeindelning

5.2.1. När du börjar skriva om något nytt (t.ex. tid, ämne, person) ska du inleda ett nytt stycke. Det finns ingen regel för hur långt ett stycke ska vara.

5.2.2. Du markerar det nya stycket med blankrad eller indrag.

5.2.2.1. Blankrad

5.2.2.1.1. Du hoppar över en rad.

5.2.2.2. Indrag

5.2.2.2.1. Du avslutar ett stycke efter punkt och inleder det nya stycket en bit in på nästa rad.

5.2.3. Länk till en bra sida om styckeindelning.

5.3. Skiljetecken

5.3.1. punkt [.]

5.3.2. frågetecken [?]

5.3.3. utropstecken [!]

5.3.4. kolon [:]

5.3.5. semikolon [;]

5.3.6. kommatecken [,]

5.3.7. tankstreck [–]

5.3.8. parentes [( )]

5.4. Stor bokstav

5.4.1. Inleder meningar

5.4.2. Efter stort skiljetecken

5.4.2.1. punkt [.]

5.4.2.2. frågetecken [?]

5.4.2.3. utropstecken [!]

5.4.3. Vid egennamn

5.4.3.1. förnamn

5.4.3.2. efternamn

5.4.3.3. namn på städer och andra geografiska platser

5.4.3.4. företagsnamn

5.4.3.5. boktitlar, filmtitlar och liknande

5.4.3.6. namn på husdjur

5.4.4. Rubriker inleds med stor bokstav, men avslutas utan skiljetecken

5.5. Meningsbyggnad

5.5.1. Sambandsmarkörer

5.5.1.1. För att hjälpa läsaren att hänga med i en sakprosatext är det viktigt att använda ord och fraser som visar hur saker och ting hänger samman. Dessa ord kallas sambandsmarkörer.

5.5.1.2. Exempel 1 på sambandsmarkörer

5.5.1.3. Exempel 2 på sambandsmarkörer

5.5.2. Varierad meningslängd

5.5.2.1. Ibland kräver en förklaring en ganska lång mening med sambandsmarkörer. Ibland behövs bara en kort mening för att påstå något. Använd lagom långa meningar för det du vill säga. Bygg inte ihop flera olika påståenden till långa meningar, men dela inte heller upp en sammanhängande beskrivning eller förklaring till flera meningar.

5.5.3. Varierad ordföljd

5.5.3.1. Försök att variera ordningen som satsdelarna kommer i en mening. Om alla meningar börjar med subjektet, kommer texten upplevas som enkel och tråkig.

5.5.3.2. Exempel på varierad ordföljd

5.6. Disposition

5.6.1. Disposition betyder i vilken ordning du presenterar texten. I detta arbete har du stor hjälp av sakprosatextmallen. Men under varje rubrik - i själva texten - kan du också ha en bättre eller sämre disposition.

5.6.2. Metatext

5.6.2.1. Text som förklarar vilken ordning innehållet kommer att presenteras i texten.

5.6.2.2. "Jag kommer att börja med att ta upp några exempel från boken och koppla ihop dem med hur samhället såg ut på den tiden. Sedan kommer jag ta upp exempel på händelser och samhällsfrågor som påverkade August Strindbergs innehåll i sina böcker." är ett exempel på metatext som förklarar en viss disposition.

5.6.3. Röd tråd

5.6.3.1. Se till att du skriver sammanhängande om en sak innan du övergår till att skriva om något annat. Det ska finnas en logisk ordning i det du skriver, t.ex. kronologi (att skriva i tidsföljd), analogier (likheter och skillnader) eller att gå från det allmänna till detaljerna.

5.7. Ordval

5.7.1. Använd hela ditt ordförråd

5.7.2. Utöka ditt ordförråd genom att lära dig nya ord som du stöter på i källor och använd dem i din egen text i rätt sammanhang.

5.7.3. Många ord har synonymer. Tjata inte ut vissa ord i din text, utan använd då synonymer till ordet.

6. Varför skriver man ett referat?

6.1. För att ge en sammanfattning av andras texter