Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Estructures by Mind Map: Estructures

1. Caraterístiques

1.1. Rígides

1.1.1. perquè no es deformi

1.2. Ressistents

1.2.1. per suportar càrregues

1.3. Estables

1.3.1. per no bolcar

2. Tipus

2.1. Estructures d'armadura

2.1.1. Estructures tramades

2.1.1.1. barres verticals i barres horitzontals que s’uneixen entre si de forma rígida

2.1.2. Estructures triangulades

2.1.2.1. formant triangles per donar rigidesa, major resistència i ser més lleugera

2.1.3. Estructures penjants

2.1.3.1. suporten el pes de la construcció per mitjà de cables o barres

2.2. Estructures laminars o carcassa

2.2.1. làmines unides entre si que solen envoltar l’objecte

2.3. Estructures massives

2.3.1. són estructures molt pesants i massisses

2.4. Altres

2.4.1. Estructures de voltes

2.4.2. Estructures pneumàtiques

2.4.3. Estructures geodèsiques

3. Peces unides per suportar forces i fer d'esquelet i de suport

4. Dades

4.1. Daniel Ocaña

4.2. Fedac Sta. Coloma-Sagrat Cor

4.3. 3r ESO A

4.4. Tecnologia Tema 1

4.5. 11/10/16