Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Estructura by Mind Map: Estructura

1. La estructura és l'organització i distribució de totes les parts principals d'un edifici o casa.

2. Tipus d'estructures:

2.1. Estructures resistents

2.1.1. Es diu, que una estructura resistent, es quan a la estructura, li posen molt pes, i al te que suportar el pes, sense caure.

2.1.2. Arc: és una estructura que treballa la compressió

2.2. Estructures estables

2.2.1. Es diu, que una estructura estable, es quan a la estructura se li posa un pes que pot suportar, sense deformarse

2.3. Estructures artificials

2.3.1. Massives

2.3.1.1. Predomina una gran concentració de material. Són estables i molt pesants.

2.3.2. De voltes

2.3.2.1. Predominen els arcs, les voltes o les cúpules amb elements de subjecció i suport.

2.3.3. Tramades

2.3.3.1. Estan formades per perfils de fusta.

2.3.4. Triangulades

2.3.4.1. Es formen quan juntes mols triangles

2.3.5. Penjants

2.3.5.1. Se sostenen amb cables o perfils.

2.3.6. Pneumàtiques

2.3.6.1. Són inflables, lleugeres i desmuntables.

2.3.7. Laminars

2.3.7.1. Estan fetes de làmines de metall.

2.3.8. Geodèsiques

2.3.8.1. Són lleugeres i resistents.

3. Fet per: Fabricio Barzola