05. tétel - Andragógia MA záróvizsga A felnőttképzés nemzetközi történeti mintái, elmélete és gya...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
05. tétel - Andragógia MA záróvizsga A felnőttképzés nemzetközi történeti mintái, elmélete és gyakorlata Egy európai ország felnőttképzési gyakorlatának bemutatása by Mind Map: 05. tétel - Andragógia MA záróvizsga A felnőttképzés nemzetközi történeti mintái, elmélete és gyakorlata Egy európai ország felnőttképzési gyakorlatának bemutatása

1. A felnőttképzés nemzetközi történeti mintái, elmélete és gyakorlata

1.1. Felnőttképzés

1.1.1. FORMÁLIS/NEM-FORMÁLIS TANULÁS: iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzési folyamatok

1.2. Nemzetközi történeti minták

1.2.1. Ősi kultúrák

1.2.1.1. a társadalom tagjai nemzedékről nemzedékre adták tovább ismereteiket, elsősorban szájhagyomány útján

1.2.2. Az írásbeliség megjelenése

1.2.2.1. könyvnyomtatás

1.2.3. XV. századtól (reneszánsz és humanizmus)

1.2.3.1. nőtt a magasabb szintű műveltséget elsajátítók száma

1.2.4. Reformáció

1.2.4.1. szélesebb körű kulturálódás

1.2.5. Felvilágosodás - ipari forradalom, technikai fejlődés

1.2.5.1. Mária Terézia 1777

1.2.5.1.1. Ratio Educationis

1.2.5.2. Tessedik Sámuel

1.2.5.2.1. "szorgalmatossági iskola" Szarvason

1.2.5.3. Festetics György

1.2.5.3.1. Georgikon, Keszthelyen

1.2.5.4. Széchényi Ferenc, 1802

1.2.5.4.1. az Országos Széchényi Könyvtár elődje

1.2.6. Reformkor

1.2.6.1. 1825: Magyar Tudományos Akadémia

1.2.7. Kiegyezés után

1.2.7.1. 1868: Népiskolai Törvény

1.2.8. Második világháború után

1.2.8.1. ENSZ

1.2.8.1.1. UNESCO

1.2.8.2. 1960, Montreal

1.2.8.2.1. • gyors gazdasági átalakulás igénye • analfabetizmus felszámolása

1.2.8.3. 2000-es évek

1.2.8.3.1. EU

1.3. Andragógia (antropagógia)

1.3.1. • Felnőttnevelés: felnőttek személyiségének fejlesztése • Felnőttoktatás: döntően ismeretnyújtás és –elsajátítás • Felnőttképzés: szakmai képzés, továbbképzés, átképzés

1.3.1.1. Az andragógia belső tagozódása

1.3.1.1.1. • A felnőttképzés andragógiája • A személyzeti munka andragógiája • Az emberi erőforrás koordinálása • A szociális munka andragógiája

1.3.2. Az andragógia története

1.3.2.1. LLL

1.3.2.1.1. A gondolat megszületése

1.3.2.1.2. Nemzetközi dokumentumok

1.3.3. A felnőttképzés elmélete

1.3.3.1. Pöggeler

1.3.3.1.1. • a felnőttképzés a felnőtt minden életszakaszában lehetséges/szükséges • szervezett formában valósul meg • a továbbképzés elsődleges fontosságú • a tanulási célok az élet-és munkatapasztalatokon alapulnak • oktatók = speciálisan képzett szakemberek

1.3.4. A felnőttképzés gyakorlata

1.3.4.1. Minden ország a saját oktatáspolitikáját a szükségleteire/adottságaira dolgozza ki→

2. Egy európai ország felnőttképzési gyakorlatának bemutatása

2.1. HOLLANDIA

2.1.1. Néhány gondolat az országról

2.1.1.1. Általános információk

2.1.1.1.1. • Hollandia alacsonyan fekvő, sík ország az Északi-tenger partján • Délen Belgium, keleten Németország határolja • Az Európai Unió tagországa: 1958. január 1. óta • Népesség: 17 millió • Terület: mintegy 41 000 km² • Államforma: alkotmányos monarchia, parlamentáris demokrácia

2.1.1.2. Oktatás

2.1.1.2.1. • 2014-ben a holland gazdaság legjelentősebb ágazatai között volt: - az oktatás

2.1.2. Rövid felnőttképzés-történeti áttekintés

2.1.2.1. Kétszáz év a felnőttképzésben

2.1.2.1.1. Hollandiában a felnőttképzés napjainkban is létező formáinak eredete a XIX. századig vezethető vissza

2.1.2.1.2. 1970-ben olyan felnőttképzési formát alakítottak ki, amelynek célja az volt, hogy a lakosság tizennyolc évnél idősebb tagjai részére második lehetőséget biztosítson

2.1.2.1.3. 1991-ben elfogadták a felnőttképzésről szóló kerettörvényt

2.1.3. Jogi keretek

2.1.3.1. A holland felnőttképzési rendszer jogi alapja

2.1.3.1.1. A felnőttképzésről és a szakképzésről szóló, 1996. január 1. napján hatályba lépett törvény

2.1.3.2. 2008: stratégiai terv

2.1.3.2.1. A kormány 2008 márciusában nyilvánosságra hozta a szakképzés és a felnőttképzés 2008-tól 2011-ig terjedő stratégiai tervét, amelynek célja a szakképzés minőségének javítása

2.1.3.3. Küzdelem a lemorzsolódás ellen

2.1.3.3.1. Oktatásért felelős minisztérium • a lemorzsolódások jelentése érdekében • egységes e-mail cím (2008-2009)

2.1.4. Intézmények

2.1.4.1. Népfőiskolák

2.1.4.1.1. Legnépszerűbb képzések • idegen nyelvi képzések • történelem • művészet és kultúra

2.1.4.1.2. E képzéseket évente mintegy 200.000 tanuló látogatja

2.1.4.2. Regionális oktatási központok

2.1.4.2.1. Közintézményként piaci versenyben kell helytállniuk

2.1.4.3. Népi egyetemek

2.1.4.3.1. Sajátos, a személyiség-fejlesztést szolgáló tradicionális intézmények

3. A holland felnőttképzés rendszere átfogó gondolkodásra épül • egyszerre fejleszti az egyént és a közösségeket • nagy hagyományokkal rendelkezik a sikeres felnőttképzési tevékenység megvalósításában