06. tétel - Andragógia MA záróvizsga A meghatározó Uniós szakpolitikai dokumentumok (az Európai ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
06. tétel - Andragógia MA záróvizsga A meghatározó Uniós szakpolitikai dokumentumok (az Európai Bizottság és a Tanács közleményei, ajánlásai, kezdeményezései) az életen át tartó tanulásról, valamint a felnőttkori tanulásról az 1994-2015 közötti időszakban by Mind Map: 06. tétel - Andragógia MA záróvizsga A meghatározó Uniós szakpolitikai dokumentumok  (az Európai Bizottság és a Tanács közleményei, ajánlásai, kezdeményezései)  az életen át tartó tanulásról, valamint a felnőttkori tanulásról az 1994-2015 közötti időszakban

1. A meghatározó Uniós szakpolitikai dokumentumok (az Európai Bizottság és a Tanács közleményei, ajánlásai, kezdeményezései) az életen át tartó tanulásról, valamint a felnőttkori tanulásról az 1994-2015 közötti időszakban

1.1. 1. Élethosszig tartó oktatást mindenkinek, UNESCO (1994)

1.1.1. Középtávú stratégia az 1996-2001 időszakra

1.2. 2. Az Európai Bizottság Fehér Könyve: Tanítás és tanulás (1995)

1.2.1. Az oktatás és képzés területén eszközölt beruházások egyenértékűek más tőkebefektetési formákkal

1.3. 3. Tanulás - rejtett kincs. Delors-jelentés az UNESCO számára (1996)

1.3.1. Az oktatás négy alappillére • megtanulni megismerni • megtanulni dolgozni • megtanulni másokkal együtt élni • megtanulni élni

1.4. 4. 1996: Az élethosszig tanulás európai éve, 1996

1.4.1. Célja • a személyes fejlődés és az egyéni kezdeményezőkészség ösztönzése • a munka világába és a társadalomba való integrálódás segítése

1.5. 5. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia Hamburg; Hamburgi Nyilatkozat (1997)

1.5.1. • Az egész életen át tartó művelődéshez és tanuláshoz való jog elismerése szükségesebb, mint valaha • Az emberek fejlesszék és gyakorolják egyéni és kollektív készségeiket és szakmai kompetenciájukat • A felnőttképzés így több lesz, mint jog; kulcs a XXI. századhoz

1.6. 6. Az EU AGENDA 2000. c. dokumentuma (1997)

1.6.1. A Lifelong Training (életen át tartó képzések) fogalmát hozza előtérbe

1.7. 7. Bolognai Nyilatkozat az egységes európai felsőoktatási térség létrehozásáról (1999)

1.7.1. Bologna, 1999. június 19. Európa oktatási minisztereinek közös nyilatkozata • Könnyen érthető és összehasonlítható fokozatot adó képzési rendszer bevezetése • Az európai felsőoktatási rendszer nemzetközi versenyképességének elősegítése

1.8. 8. Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (2000)

1.8.1. Kulcsfontosságú üzenetek

1.8.1.1. 1. Új ismeretek és készségek hozzáférésének biztosítása mindenki számára 2. Nagyobb befektetés biztosítása az emberi erőforrások területén. 3. Innováció az oktatásban és tanulásban. 4. A tanulás értékelése (különösen a nem formális és informális tanulás területén) 5. Az útmutatás és tanácsadás újragondolása 6. Közelebb vinni a tanulást az otthonokhoz

1.9. 9. A Sapir- és a Kok-jelentés (2004)

1.9.1. • A lisszaboni folyamat felülvizsgálata • A program megvalósításának konkrét kérdései, pl.: finanszírozhatóság • A célkitűzések 2010-es céldátumát törölni kellett, megvalósíthatatlansága miatt. • A stratégiát azonban fenntartották, négy új kulcsterületet jelöltek ki

1.9.1.1. 1. A tudás kiterjesztése és az innováció 2. Az egységes belső piac tényleges megvalósítása 3. Új munkahelyek teremtése és új európai szociális modell kialakítása 4. Tudásalapú gazdaság:    • a versenyképesség javítása    • Európa térvesztésének csökkentése, megfordítása

1.10. 10. Felnőttkori tanulás: soha nem késő tanulni (2006)

1.10.1. A tagállamok egyre növekvő mértékben elismerik a felnőttkori tanulás szerepét

1.10.2. Célok: • gazdasági • versenyképességi • szociális beilleszkedési • munkaerő-piaci • mobilitási

1.11. 11. Európa 2020 (2010)

1.11.1. Az eredeti lisszaboni stratégia folytatására, újrafogalmazására helyezték a hangsúlyt.

1.11.2. Az Európai Bizottság a következő célokat javasolja megvalósítani 2020-ig:

1.11.2.1. A 20-64 év közötti korosztály 75 %-át foglalkoztatni kell (a jelenlegi kétharmados szintről)

1.11.2.2. A K+F-beruházások növelése

1.11.2.3. A GDP jelenlegi 1,9-ről 3%-ára növelése (u.a. mit 10 évvel ezelőtt)

1.11.2.4. "20/20/20" klímacsomag: • 20% megújuló energia felhasználás-növekedés • 20% üvegházhatású gáz kibocsátáscsökkentés, • 20% energiafelhasználás csökkentés

1.11.2.5. • A korai iskolaelhagyók számát 10% alá kell szorítani (jelenleg 15%) • A fiatalok 40%-ának diplomát kell szereznie

1.11.2.6. 20 millió alá kell szorítani a szegénységben élők számát

2. Az élethosszig tartó tanulás jegyében készült Európai Uniós dokumentumok a felnőttek tanulásának széleskörű dimenzióit érintik. Üzeneteik olyan elveket fogalmaznak meg, amelyek követése növeli úgy az egyén, mint az egész társadalom esélyeit egy tudásalapú emberi közösséggé való fejlődésben.