18. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az előzetes (hozott) tudás jelentősége a felnőttképzésben (k...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
18. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az előzetes (hozott) tudás jelentősége a felnőttképzésben (konstruktív tanulásban), felmérésének, beszámításának lehetőségei és módszerei by Mind Map: 18. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az előzetes (hozott) tudás jelentősége a felnőttképzésben (konstruktív tanulásban), felmérésének, beszámításának lehetőségei és módszerei

1. AMIKOR A HOZOTT TUDÁS MÉRÉSÉRŐL BESZÉLÜNK, VALIDÁCIÓS ELJÁRÁSRA GONDOLUNK. • Annak a felméréséről van szó, hogy milyen előzetes tudással rendelkezik a képzésre jelentkező személy.

2. Az előzetes (hozott) tudás jelentősége a felnőttképzésben (konstruktív tanulásban), felmérésének, beszámításának lehetőségei és módszerei

2.1. Az előzetes tudás

2.2. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

2.2.1. Előzetes tudás mérése: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére

2.2.2. Az előzetes tudásmérést vagy kötelezően, vagy a képzésre vonatkozó támogatási szerződés • kötelező előírása alapján, vagy • a jelentkező kérésére kell biztosítani

2.3. A validáció jelentősége

2.3.1. Eredetileg francia eredetű szó, olyan típusú diagnosztikus felmérő eljárások összefoglaló neve, amelyek során valamilyen korábban megszerzett tudás elismerésén keresztül egy oktatási intézmény által valamilyen tanulási követelmény teljesítése alóli mentesség biztosítható.

2.3.2. Funkciói

2.3.2.1. • Az önismeret terén visszajelzést adhat • Lehetővé teszi a képzés individualizált kialakítását

2.3.2.2. Felvételi vizsga alóli mentesség

2.3.2.2.1. Lehetőség biztosítása a képzésekre történő belépéshez

2.3.2.3. Modulok, tantárgyak alól felmentés

2.3.2.3.1. Bizonyos ismeretek tanulása alóli mentesség

2.3.2.4. Modulok, tantárgyak összefüggő csoportja alól történő felmentés

2.3.2.4.1. • Több éves képzések esetén jellemző • Pl. a képzés emelt szinten való megkezdése (felvételi vizsgával)

2.3.2.5. Teljes validáció

2.3.2.5.1. Teljes képesítés megadása

2.3.3. Elismerési rendszerek elnevezései

2.3.3.1. • APEL • PLAR • RDFIL • Validation • RVA

2.4. Előzetes tudás egy képzési program tekintetében

2.4.1. Az a tudás, amivel a képzésre jelentkező rendelkezik.

2.4.2. • Mindenki rendelkezik előzetes tudással. • Az a kérdés, hogy ezzel az oktatási intézmény mit tud kezdeni.

2.5. Az elismerési rendszer alapvető szereplői

2.5.1. • A tapasztalat egy része, amivel az illető rendelkezik, illetve a megszerezni kívánt ismeret egy része összevág. • Ennek a felmérése, értékelése a validáció fő témája.

2.5.2. Társadalmi kontextus

2.6. Nem számítható be a szakképesítés egyes moduljainak előzetes teljesítése előzetes tudásként a komplex szakmai vizsga során, mert a vizsgák nem moduláris rendszerben zajlanak, az egyes vizsgafeladatok végrehajtásakor valamennyi modul kompetenciái szükségesek.

3. ...

3.1. A felmérés és beszámítás lehetőségei és módszerei

3.1.1. A tudássszint felmérése felnőttképzési szolgáltatás

3.1.2. Adaptív tesztelméleti modell

3.1.2.1. A felnőtt tanulón egy adaptív tesztrendszer segítségével számon kérhetők azok az ismeretek, amelyek a felnőttképzés tanfolyami szintű oktatása során megszerezhetők

3.1.2.2. A felmérés módszertani alapját egy számítógépes szoftverrel támogatott adaptív tesztelméleti modell biztosítja

3.1.2.3. Az adaptív tesztelés alapgondolata, hogy a feladat-itemekre bontott tudáselemek egy rangsorban helyezhetőek el a „kezdőtől” a „nagymester” szintig

3.1.3. Az előzetes tudásmérés kétszintű rendszere

3.1.3.1. Előteszt (PLA)

3.1.3.1.1. A hallgató képzési programba történő beiskolázásakor szükséges

3.1.3.1.2. Funkciója, hogy megállapítsa, rendelkezik-e a hallgató azzal az előzetes tudással, ami az adott tanulási egység anyagának feldolgozásához szükséges

3.1.3.1.3. Lényegében a bemeneti kompetenciák méréséről van szó az első szinten

3.1.3.2. Utóteszt (PLAR)

3.1.3.2.1. A képzés egyes moduljainak teljesítéséhez szükséges előzetes tudás mérése történik meg

3.1.3.2.2. Célja, hogy a hallgató felmentést kaphasson a képzés egy részének látogatása, a követelmények teljes vagy részleges teljesítése alól

3.1.3.2.3. A PLAR teszt során a második szinten a kimeneti kompetenciák vizsgálata történik meg

3.1.4. Az előzetes tudás igazolható

3.1.4.1. • Dokumentumokkal (bizonyítvány, oklevél, tanúsítvány,) –  portfolió

3.1.4.2. • Nyilatkozattal – deklaráció

3.1.4.3. • Méréssel – teszt

3.2. A validáció előnyei

3.2.1. A társadalomnak

3.2.1.1. • nyitottabb, elérhetőbb képzés   • minden tanulásra fordított idő hasznosul   • a non-formális és informális tudás láthatóvá válik   • a foglalkoztathatóság nő

3.2.2. A képzőnek

3.2.2.1. • erősíti az oktatás és gazdaság kapcsolatát • új célcsoportok elérése • hallgatóbarát szemlélet • új szolgáltatás kínálása a piacon (új árbevételszerzési ehetőség)

3.2.3. A jelentkezőnek

3.2.3.1. • erőforrások megtakarítása (idő, pénz) • munkahelyi képzésen résztvevőknek elismerik a tudását • az elismert tudás növeli az önbecsülést • önkéntes vagy egyéb közösségi tevékenység is hasznosul

3.3. A validáció hátrányai

3.3.1. A képzőnek

3.3.1.1. • a minőségi tudásmérés rendkívül erőforrás-igényes lehet • az előzetes tudás beszámítása miatt a képzőnek kevesebb a bevétele

3.3.2. A jelentkezőnek

3.3.2.1. • az előzetesen megszerzett tudás elavul • a magas árat szabhat a validálási eljárás díjaként

4. Az előzetes tudás felmérésével tehát annak biztosítása a cél, hogy a tanuló felnőtt a már megszerzett kompetenciáit jogi és tudásbeli alapként használhassa további tanulási folyamataiban