20. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az információs társadalom hatása az oktatás tervezésére, min...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
20. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az információs társadalom hatása az oktatás tervezésére, minőségi szervezésére és a folyamatban megjelenő tanári, illetve tanulói szerepekre by Mind Map: 20. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az információs társadalom hatása az oktatás tervezésére, minőségi szervezésére és a folyamatban megjelenő tanári, illetve tanulói szerepekre

1. Az információs társadalom hatása az oktatás tervezésére, minőségi szervezésére és a folyamatban megjelenő tanári, illetve tanulói szerepekre

1.1. Az információs társadalom hatása az oktatás tervezésére

1.1.1. Hagyományos oktatásszervezés

1.1.1.1. • jelenléti oktatás • papíralapú jegyzetek • könyvek, füzetek

1.1.2. WEB 1.0 és e-learning 1.0

1.1.2.1. Az internet elterjedése lehetővé tette a különböző tartalmak digitális tárolását és lehívását: • képek, szövegek, multimédiás feldolgozások Nem volt interaktivitásra lehetőség!

1.1.3. Learning Management Systems (LMS)

1.1.3.1. A teljes tanulási folyamat egységbe szervezése • adminisztráció • adatbázisok • kommunikációs eszközök • feladatmegoldások

1.1.3.2. Online tanfolyamok • a hagyományos oktatási algoritmusok utánzása • egységes, időkorlátos, lineáris kurzusok • a tanulás jórészt passzív, kívülről irányított tevékenység

1.1.4. WEB 2.0 és e-learning 2.0

1.1.4.1. • a tartalmat maguk a felhasználók hozzák létre • egymással való megosztás • nemcsak letöltés, hanem feltöltés is! • blogok, közösségi platformok, wiki • INTERAKTIVITÁS • KREATIVITÁS • KOLLABORÁLÁS • MOOC-ok, tanulói közösségek, virtuális terek

1.1.4.2. KONNEKTIVIZMUS

1.2. Az információs társadalom hatása az oktatás minőségi szervezésére

1.2.1. • WEB 2.0

1.2.2. • Hálózat: társadalmi önszerveződés

1.2.3. • Online én

1.2.4. • Virtuális és valós világ határa

2. ...

2.1. Az információs társadalom hatása a tanári szerepekre

2.1.1. Átalakult tanárszerep

2.1.1.1. • Újra kell gondolnia, hogy a tanítási folyamatban milyen eszközöket, tananyagokat használ

2.1.1.2. • A tudásbirtoklás kizárólagossága helyett a tanulástámogatás, a tudáshoz való hozzáférés biztosítása lesz a feladat

2.1.2. A tanár felkészültsége

2.1.2.1. • az internetes lehetőségek felhasználására az oktatásban • IKT, WEB 2.0 eszközeinek használatára • újszerű tanítási módszerek alkalmazására • tartalomfejlesztésre • önművelésre

2.1.3. Diffrenciálás és adaptivitás

2.1.3.1. Oktatás-informatika

2.1.3.1.1. A technológia alkalmas a differenciálásra és adaptív oktatásra

2.1.3.1.2. Lehetőséget ad, hogy személyre szabott, egyéni oktatási környezetek alakuljanak ki

2.1.4. Online tanulóközösségek

2.1.4.1. Coursera, MOOC

2.2. Az információs társadalom hatása a tanulói szerepekre

2.2.1. Elfogadott a teljesítményképes tudás • a "ne csak tanulj, hanem tudd is alkalmazni" elvárása

2.2.2. Tradicionális tanulás

2.2.2.1. • tények, szabályok, kész megoldások megtanulása • a tananyag, a tanár és az iskola a tudásforrás • tanári instrukciók által vezérelt tanulás • osztályteremben történik a tanulás • zárt, egycsatornás tanulási környezet

2.2.3. Progresszív tanulás

2.2.3.1. • készségek, kompetenciák, jártasságok, attitűdök elsajátítása • változatos, különböző forrásokból szerzett tudáselemek • önálló, önszabályozó tanulási forma • változatos tanulási színterek: könyvtár, virtuális terek • online nyitott tanulási környezet

3. Az információs társadalom tehát egyrészt technikai felszereltségű társadalom, másrészt aktív, a technikát valódi célok megvalósítására használni kívánó és tudó társadalom