22. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az oktatás-képzés paradigmaváltásából adódó, új felnőttoktat...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
22. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az oktatás-képzés paradigmaváltásából adódó, új felnőttoktatói szerepek és kompetenciák by Mind Map: 22. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az oktatás-képzés paradigmaváltásából adódó, új felnőttoktatói szerepek és kompetenciák

1. Az oktatás-képzés paradigmaváltásából adódó, új felnőttoktatói szerepek és kompetenciák

1.1. Új tanulási paradigma

1.1.1. Az ismeretszerzés hagyományos, formális csatornái és intézményei mellett nagy szerepet kapnak a non-formális és informális tanulási utak

1.1.2. A hangsúly a tanításközpontú szemléletről áthelyeződik a tanulásközpontú szemléletre

1.1.3. Megnő az egyéni választás lehetősége és az egyén felelőssége

1.1.4. A tudásalapú társadalomban a munka világában felértékelődnek az iskolában megszerezhető akadémiai típusú ismeretek mellett a „mindennapi”, gyakorlati típusú tudások és a kompetenciának nevezett képesség-együttesek, és szükségessé válik ezek mérése

1.2. Szerepváltozás

1.2.1. A pedagógusok és az andragógusok szerep-együttesei számos ponton közelednek

1.2.1.1. Pedagógus-szerepek

1.2.1.1.1. Tradicionális (pedagógus) szerepfelfogás

1.2.1.1.2. Új pedagógus-szerepek

1.2.1.2. Andragógus-szerepek

1.2.1.2.1. Az andragógusszerepek tevékenységalapú felfogása értelmében az andragógusok szerepeit • feladatszerepeknek tekintjük, amelyek • középpontjában a felnőtt tanulók állnak

2. AMIKOR AZ OKTATÁS-KÉPZÉS PARADIGMAVÁLTÁSÁRÓL BESZÉLÜNK, EGY GLOBALIZÁCIÓS FOLYAMATRA GONDOLUNK, AHOL EGY TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM SZÜLETIK. • Ebben a társadalomban az ismeretek gyorsan változnak, ezért egyre hangsúlyosabbá válik a felnőttoktatók szerepeinek és kompetenciáinak minősége.

3. A felnőttoktató szerepe tehát egy olyan rugalmas térben bontakozik ki, amelyben a felnőttek fejlesztésére mindig az igényeknek megfelelő andragógiai cselekvés a válasz

4. ...

4.1. Új felnőttoktatói szerepek és kompetenciák

4.1.1. Tanári professzionalizmus (OECD)

4.1.1.1. Szakértelem

4.1.1.1.1. a hangsúly a folyamatos megújítás szükségességén van

4.1.1.2. Pedagógiai know-how

4.1.1.2.1. a tudásátadás kompetenciái, motiválás, együttműködésre késztetés, kreativitás

4.1.1.3. A technológia értése

4.1.1.3.1. az új technológiákat a tanítás-tanulás integráns részévé tenni

4.1.1.4. Szervezeti kompetencia és együttműködés

4.1.1.4.1. tanítás, kollektív, teamben végzett tevékenység

4.1.1.5. Rugalmasság

4.1.1.5.1. a szakma tartalma, a munkavégzéssel kapcsolatos elvárások többször változhatnak

4.1.1.6. Mobilitás

4.1.1.6.1. gyakorivá válik és előny a tanári szakmák és más szakmák közötti átlépés

4.1.1.7. Nyitottság

4.1.1.7.1. külső szereplők, partnerek felé, együttműködés a szakmán kívüli érdekeltekkel

4.1.2. A felnőttoktatókkal szemben megfogalmazható általános elvárások

4.1.2.1. széles körű általános műveltség

4.1.2.2. korszerű szakmai ismeretek és kompetenciák

4.1.2.3. elkötelezettség az oktatás teljesítménye és minőségkultúrája iránt

4.1.3. Új felnőttoktatói szerepek

4.1.3.1. Felnőttoktató

4.1.3.1.1. • szakértelem, • folyamatos megújulás   • tanulásra motivál

4.1.3.2. Tréner

4.1.3.2.1. • speciális andragógiai és pszichológiai ismeretek   • partner   • képes független maradni

4.1.3.3. Moderátor

4.1.3.3.1. • többrésztvevős kommunikációban egyenlő részvételt biztosít   • a megegyezést segíti   • az emberek közti kommunikációt javítja

4.1.3.4. Tanácsadó

4.1.3.4.1. • javaslatot tesz egy megoldásra, • segíti annak alkalmazását

4.1.3.5. Coach

4.1.3.5.1. • egyénre szabott támogatás   • a problémamegoldás útján támogat • célja a maximális teljesítmény elérése   • megoldás-orientált

4.1.3.6. Menedzser

4.1.3.6.1. • tervez, szervez, kontrollál   • ajánl, tanácsot ad, • tájékoztat

4.1.3.7. Mentor, tutor

4.1.3.7.1. • távoktatási szerep • támogatja a tanulási folyamatot   • a tutor a tananyaggal kapcsolatos segítséget adja meg

4.1.3.8. Facilitátor, mediátor

4.1.3.8.1. • a tárgyalási folyamat segítője • semleges • a problémára irányítja a figyelmet

4.1.3.9. Animátor, inspirátor

4.1.3.9.1. a konnektivista tanulást támogatja